www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa zlecenia   »   Czy umowa zlecenia powinna zawierać okres wypowiedzenia?

wanda50plus 11 czerwca 2013 Czy umowa zlecenia powinna zawierać okres wypowiedzenia?

Na podstawie zasady swobody umów zawartej w art. 353[1] Kodeksu cywilnego ( dalej: K.c. ) treść umowy zlecenia jej strony tj. zleceniodawca i zleceniobiorca mogą zgodnie sformułować. Muszą jednak pamiętać o tym, że jej cel nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami współżycia społecznego.

W treści umowy strony umowy mogą zawrzeć również okres wypowiedzenia. W tym przypadku nie stosuje się uregulowań zawartych w Kodeksie pracy, ponieważ do umowy zlecenia stosuje się przepisy zawarte w art.  734 i następnych K.c.. Okres  wypowiedzenia  dający oraz przyjmujący zlecenie  ustalają  sami. Kwestia ta została podniesiona w w orzecznictwie   Sądu  Najwyższego  (dalej: SN)  W wyroku  SN  z dnia 20 kwietnia 2004 r., V CK 433/03 (OSNC 2004/12/205) czytamy:  ”W umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej wypowiedzenia także z ważnych powodów."

Z dnia na dzień  

Jeżeli w umowie zlecenia nie podano okresu wypowiedzenia, wówczas niniejsza umowa może zostać  wypowiedziana z dnia na dzień. Zezwala na to przepis art. 746 par. 1  zd. 1  i par. 2 zd. 1  K.c. Ustawodawca podaje w nim, że zlecenie może być wypowiedziane „(...)  w każdym czasie”. Podkreślił   to  również  Sąd  Najwyższy w wyroku z dnia z 28 września 2004 r., IV CK 640/03 (OSNC 2005/9/157): ”Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana  przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 k.c.)”  Z jego uzasadnienia wynika: „(...)  Uwzględniając, że zlecenie opiera się na wzajemnym zaufaniu stron, art. 746 k.c. pozwala, (...)   wypowiedzieć umowę zlecenia (...)  nawet bez ważnych powodów. Uregulowanie to dotyczy także umów zlecenia zawartych na czas oznaczony”.

Oświadczenie jednostronne

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy ma swój skutek prawny z chwilą, gdy zleceniodawca będzie miał możliwość zapoznania się z jego treścią (art. 61 par. 1 zd. 1  K.c.). Z uwagi, że  oświadczenie woli jest  jednostronną  czynnością prawną  nie jest na nie wymagana zgoda adresata. Nie  trzeba też podawać przyczyny wypowiedzenia.

Podstawa prawna :

- art. 61 par. 1  zd. 1  K.c.;
- art. 746  par. 1 zd. 1 i  par.  2  zd. 1 K.c. ;
- wyrok   SN  z dnia 20 kwietnia 2004 r., V CK 433/03 (OSNC 2004/12/205) ;
- wyrok SN  z dnia  z 28 września 2004 r., IV CK 640/03 (OSNC 2005/9/157)  

Stan prawny na 11 czerwca 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wypowiedzenie umowa zlecenie
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1