www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Wznowienie postępowania egzekucyjnego - kiedy jest dopuszczalne

redaktor 11 listopada 2015 Wznowienie postępowania egzekucyjnego - kiedy jest dopuszczalne

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić

... z urzędu

Komornik nie będzie prowadził egzekucji, jeżeli  dłużnik nie posiada majątku np. jest bezrobotny, nie ma w swoim mieszkaniu wartościowych przedmiotów, nie posiada samochodu. Taka egzekucja jest wtedy bezskuteczna, ponieważ komornik nie znalazł majątku dłużnika z którego mógłby zaspokoić wierzyciela. Komornik umorzy prowadzone postępowanie, ale wcześniej zawiadomi o tym wierzyciela oraz go wysłucha. Co istotne, wierzyciel może w tej sytuacji skorzystać z instytucji wyjawienia przed sądem majątku dłużnika ( art. 913 – 920[2] K.p.c.).

Zobacz:

Wniosek o wyjawienie majątku - wzór

... albo na wniosek wierzyciela

Na podstawie art. 825 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) na wniosek wierzyciela organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części jeżeli zażąda tego wierzyciel .

Uchylenie czynności egzekucyjnych

Umorzenie przez komornika postępowania egzekucyjnego w podanych wyżej warunkach oznacza, że uchylone zostają czynności egzekucyjne. Niespłacony dług wraz z odsetkami w dalszym ciągu pozostaje. Wierzyciel może zatem ponownie wystąpić z wnioskiem o wszczęcie jego egzekucji.

Zezwala na to art. 826 K.p.c. zgodnie z którym umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Wierzyciel ma czas 10 lat, ponieważ z art. 125 Kodeksu cywilnego (K.c.) po upływie tego okresu przedawnia się wyrok sądowy lub sądowy nakaz zapłaty. Zgodnie z  art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 790) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Sprawdż:

Przedawnienie nakazu zapłaty - termin przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia

W świetle art. 123 par. 1 pkt 1 K.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lutego 2014 r., I ACa 1081/2013 wynika, że umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy art. 824 § 1 pkt 3 K.p.c. powoduje, że zaczyna się na nowo bieg terminu przedawnienia.

Przeczytaj także:

W jaki sposób wierzyciel może odzyskać zasądzoną należność, jeżeli komornik umorzył egzekucję ?

Podstawa prawna:

- art. 123 par. 1 pkt 1  , art. 125 par. 1 Kodeksu cywilnego

- art. 825 - 826 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 11 listopada 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: windykacja postępowanie egzekucyjne poradnik wierzyciela
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres