www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Ubezpieczenia   »   Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty świadczenia z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

prawnik 22 stycznia 2012 Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty świadczenia z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnejLublin, 20.04.2008 r.

Jan Kowalski
ul. Zachodnia 15/4
20-620 Lublin
przedstawiciel ustawowy
ubezpieczonego małoletniego Jarosława Kowalskiego

    XYZ
    Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.
    ul. Grunwaldzka 62,
    02- 244 Warszawa

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając w imieniu mojego małoletniego syna Jarosława Kowalskiego wzywam Państwa do wypłaty kwoty należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lutego 2008 roku do dnia zapłaty, z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ( polisa nr 125172534 ),   w związku z nieszczęśliwym wypadkiem z dnia 18 stycznia 2008 roku, w wyniku którego mój syn doznał uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z art. 817 ust. 1 kodeksu cywilnego, Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. O zajściu wypadku z dnia 18 stycznia 2008 roku, któremu uległ mój syn zawiadomiłem Państwa w dniu   21 stycznia 2008 roku. Zarówno mój syn, jak również ja jako przedstawiciel ustawowy, dopełniliśmy obowiązków wskazanych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach              ( ustalonych uchwałą Zarządu XYZ Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. z dnia 18 grudnia 2007 roku ). Zgodnie z treścią § 38 wskazanych ogólnych warunków ubezpieczenia, świadczenie wynikające w umowy ubezpieczenia w przypadku małoletnich wypłaca się przedstawicielowi ustawowemu. Numer rachunku bankowego na który należy przekazać należne świadczenie wskazałem Państwu w piśmie z dnia 3 lutego 2008 roku. Do chwili obecnej Ubezpieczyciel nie wypłacił należnego świadczenia, a zatem związku z upływem w dniu 20 lutego 2008 roku ustawowego terminu na spełnienie przez Ubezpieczyciela świadczenia, wzywam Państwa do wypłaty kwoty należnego świadczenia z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę na podany niżej numer rachunku bankowego:

Bank ZTM,
IV Oddział w Lublinie,
nr konta: 26 1502 5689 5464 0894 0000 7880.

Wobec powyższego oświadczam, że brak zapłaty kwoty należnego świadczenia w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania będzie skutkował skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jan Kowalski

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: odszkodowanie ubezpieczenia wezwanie do zapłaty NNW
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres