www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rozwód   »   Załączniki do pozwu o rozwód

redakcja 18 maja 2012 Załączniki do pozwu o rozwód

Zobacz:

Uzasadnienie pozwu o rozwód
ABC rozwodu - rozwód krok po kroku ( poradnik )

Jakie załączniki należy  dołączyć do pozwu o rozwód?

Składając pozew o rozwód nalezy przygotować dokumenty, potrzebne do przeprowadzenia sprawy rozwodowej. Najważniejszym z nich jest odpis zupełny aktu małżeństwa (oryginał) oraz skrócone odpisy aktu urodzenia  dziecka/dzieci, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości zarobków.

Jeżeli powód pozostaje w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna, wtedy dołącza do pozwu zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z zaznaczeniem, czy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku, gdy powód korzysta z pomocy społecznej (zasiłki) - wtedy  do pozwu  dodaje  zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sutuacji, gdy dzieci uczęszczają do szkoły lub do przedszkola dołącza wtedy się zaświadczenie z tej placówki. 

Udowodnienie okoliczności  wskazanych w pozwie

Powód powinien udowodnić okoliczności wskazane przez niego w pozwie i mające  wpływ na sprawę rozwodową (art. 6 K.c.).

Zobacz:

TYTUŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE

Powinien zatem:

1. W celu zwolnienia od kosztów sądowych do pozwu o rozwód należy  załączyć  oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny oraz oświadczenie obejmujace szczegółowe dane o jej stanie rodzinnym, majatku, dochodach, żródłach utrzymania.

2. Jeżeli sąd zasądził wcześniej  alimenty na dzieci  należy  dołączyć odpis wyroku sądowego.

3. W przypadku, gdy pozwany był karany za przemoc w rodzinie nalezy dołączyć odpis wyroku sądu karnego.

4. W sytuacji, gdy w rodzinie ma miejsce przemoc, ze strony pozwanego wtedy do pozwu należy dołaczyć  Niebieskie  Karty i zaświadczenia  z dokonanych obdukcji lekarskich ( pobicie).

5. Jeżeli w pozwie o rozwód strona dochodzi śwaiadczeń alimentacyjnych dla siebie lub /i niepełnoletnich dzieci należy dołączyć posiadane  faktury  za zakupy np. podręcznikow dla dzieci, ubrań oraz obuwia, oraz zestawienie opłat za mieszkanie oraz media.

6. Dowodami na okoliczność  zdrady, opuszczenia moga być listy, zdjęcia, nagrania dżwieku i  obrazu.

Sprawdż:

Zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Ważne!

Do sądu muszą trafić 2 komplety dokumentów: pozew rozwodowy wraz ze wszystkimi załącznikami. Ogólnie potrzebujemy dwa odpisy zupełne aktu małżeństwa i aktu urodzenia wspólnego dziecka/dzieci oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości  dochodów. Do każdego pozwu dołączamy po jednym z wyżej wymienionych dokumentów. 

Przykład

Załączniki:

1. Odpis zupełny aktu małżeństwa
2. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci
3. Zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu  oraz o wysokości dochodów
4. Odpis pozwu i załączników

Czy strona pozwana otrzymuje pozew razem z załącznikami?

Tak. Odpis pozwu rozwodowego sąd okręgowy przesyła pozwanemu wraz z załącznikami.

Na podstawie  art. 207  par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego pozwany może przed  pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Co ważne przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie (Ustawa  z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1381).

Temat powiązany:

Odpowiedź na pozew o rozwód

Czy na obydwu pozwach podaje sie, o dołączeniu  załaczników, czy tylko na jednym?

Pozew oraz jego odpis (nie kserokopia) powinien zawierać taką samą treść wraz z wymienionymi i dołączonymi załącznikami.

Podstawa prawna:

- art. 56 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

- art. 207 par. 1 i 2  Kodeksu postepowania cywilnego

Stan prawny na 18 maja 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pozew o rozwód poradnik rozwodowy załączniki do pozwu
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1