www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Ojcostwo i macierzyństwo   »   Zaprzeczenie ojcostwa - pozew z omówieniem.

0prawnik! 06 września 2010 Zaprzeczenie ojcostwa - pozew z omówieniem.

W sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. ( art. 62 KRiO) Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi (Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00) jeżeli urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Ciężar obalenia wspomnianego domniemania spoczywa na powodzie, przy czym - obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę (art. 68 KRiO) lub po śmierci dziecka (art. 71 KRiO).

Strony:

 • mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku (art. 66 KRiO)
 • matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku (art. 69 § 2 KRiO)
 • dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy (art. 70 § 2 KRiO)
 • W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczając powództwo pozywa męża matki dziecka, a jeżeli ten nie żyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak również matkę dziecka, jeżeli ta żyje (454 § 2 KPC)

Udział prokuratora:

 • jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego (art. 86 KRiO) powództwo może wytoczyć również prokurator

Terminy na wniesienie powództwa:

 • matka dziecka może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka ( art. 69 § 1 KRiO);
 • mężczyzna może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości (art. 63 KRiO);
 • dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak jak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności (Art. 70. § 1 KRiO)

Powyższe terminy nie wiążą prokuratora, który może wystąpić z powództwem w każdym czasie.

Właściwość sądu:

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy, właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego ( właściwość ogólna art. 27, 28 KPC ) Gdy nie można przyjąć właściwości ogólnej wtedy wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda ( art.42 KPC )

Ciężar dowodu :

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne ( art. 6 KC ) , zatem strona wnosząca pozew zobowiązana jest do udowodnienia podnoszonych przez siebie okoliczności

Koszty:

200 zł

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo rodzinne zaprzeczenie ojcostwa ustalenie ojcostwa
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1607    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres