www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Zastrzeżenia patentowe jako element zgłoszenia wynalazku

chilli 13 sierpnia 2012 Zastrzeżenia patentowe jako element zgłoszenia wynalazku

Jest to zdecydowanie najistotniejszy element dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, ponieważ stanowi podstawę do oceny zdolności patentowej zgłoszonego rozwiązania. Nadto w przypadku uzyskania patentu zastrzeżenia patentowe wyznaczają przedmiotowy zakres prawa wyłącznego wynikającego z patentu na wynalazek[1].

Poza tym zgodnie z brzmieniem art. 31 ust. 1 i 3 pwp[2] stanowią obligatoryjną część zgłoszenia. Zastrzeżenia patentowe powinny być ujęte w sposób zwięzły, ale jednocześnie jednoznaczny, co wyraźnie wynika z art. 33 ust. 3 pwp. Należy uwzględnić w nich techniczne cechy rozwiązania, określać zgłoszony do opatentowania wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej[3]. Wobec tego zastrzeżenia patentowe nie mogą się sprowadzać jedynie do wskazania założenia technicznego wynalazku, czy też nieskonkretyzowanej idei. Bardzo istotne jest również to, że nie powinny być one formułowane a contrario, a zatem nie powinny wskazywać, jakich cech nie posiada zgłoszone rozwiązanie, lecz jedynie te właściwości, które posiada wynalazek.

Poza tym wszystkie zastrzeżenia patentowe powinny następować po sobie w odpowiedniej kolejności i dodatkowo powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Nie można tu mówić o dowolności, bowiem liczba oraz układ zastrzeżeń musi znajdować uzasadnienie w istocie zgłoszonego wynalazku.

Odnośnie redakcji zastrzeżeń patentowych należy też wyraźnie podkreślić, że każde z nich powinno zawierać sie w jednym zdaniu, przy zachowaniu należytej jasności i zwięzłości. Możliwa jest też sformułowanie zastrzeżenia patentowego w formie równoważnika zdania.

W zastrzeżeniach patentowych uwzględnia sie jedynie te cechy wynalazku, które zostały uwzględnione w opisie wynalazku i jednocześnie w całości powinny być poparte opisem wynalazku.

Zastrzeżenia patentowe są ujmowane w opisie patentowym(art.63 ust. 2 pwp). Może on posłużyć przy interpretacji zastrzeżeń patentowych. Jednakże odnosi się to jedynie do opisu opublikowanego przez Urząd Patentowy po udzieleniu patentu stanowiącego jedne z elementów dokumentu stwierdzającego udzielnie patentu. (art. 54)

Zastrzeżenia patentowe składają się z dwóch części - nieznamienne oraz znamienne. Te pierwsze zawierają zespół cech technicznych koniecznych dla sprecyzowania przedmiotu wynalazku; cześć ta powinna rozpoczynać sie od określenia tytułu wynalazku bądź od takiej części tytułu wynalazku dotyczącej wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem. Z kolei na cześć znamienną składa się określenie cech wyróżniających wynalazek zgłoszony do ochrony spośród rozwiązań posiadających cechy wskazane w części niezmiennej. Nadto część znamienna rozpoczyna się od następującego sformułowania - "znamiennym tym, że".

Co do rodzajów zastrzeżeń wskazuje się na zastrzeżenia niezależne prezentujące ogół cech zgłaszanego wynalazku oraz zastrzeżenia zależne. Zastrzeżenia zależne wskazują warianty wynalazku bądź doprecyzowują cechy wskazane w zastrzeżeniu niezależnym. Związek między wskazanymi rodzajami zastrzeżeń musi być jasno wskazany w treści zastrzeżenia[4]. W kontekście rodzajów zastrzeżeń warto zaznaczyć, że możliwe jest tworzenie zastrzeżeń wielokrotnie niezależnych[5].


[1] K. CELIŃSKA - GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 210.

[2] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.), dalej jako pwp.

[3] K. CELIŃSKA – GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe… op. cit. s. 210.

[4] art. 33 ust 41 pwp.

[5] K. CELIŃSKA – GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe… op. cit. s. 211-212.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: własność przemysłowa wynalazek zastrzeżenia patentowe
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres