www.prawnik-online.eu   »   Profil użytkownika: chilli

Profil: chilli

Dane

Ewelina S.
Kwiatek
60-060
31
930

Avatar

Opublikowane przez chilli
chilli   |   21 września 2012
Licencja przymusowa
W katalogu licencji szczególnych znajduje się m.in. licencja przymusowa, której ustawodawca poświęcił cały rozdział 7 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku .
chilli   |   20 września 2012
Licencja dorozumiana
Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku licencja dorozumiana jest przewidziana do praw do: wynalazków (art. 81 ustawy), wzorów użytkowych (art. 100 ustawy), wzorów...
chilli   |   20 września 2012
Licencja otwarta
Pewnego rodzaju blankietowym upoważnieniem (dla każdego) jest licencja otwarta.
chilli   |   18 września 2012
Umowy licencyjne
W umowie licencyjnej uprawniony z patentu (licencjodawca) udziela kontrahentowi upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (art. 66 ust.2 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku).
chilli   |   09 września 2012
Eksperci Urzędu Patentowego
Eksperci Urzędu Patentowego RP są szczególną kategorią ekspertów powoływaną przez Prezesa Urzędu Patentowego RP.
chilli   |   09 września 2012
Patentowanie programów komputerowych - część III
Patentowanie programów komputerowych jest zagadnieniem nadzwyczaj kontrowersyjnym w prawie patentowym. W rezultacie prowadzi to do licznych publicznych dyskusji w tej kwestii. Jednakże do tej pory nie udało się wypracować...
chilli   |   04 września 2012
Patenty w przedsiębiorstwach
Chcąc sprawnie poruszać się w realiach współczesnego zglobalizowanego rynku światowego przedsiębiorstwa muszą położyć szczególny nacisk na wprowadzanie i ochronę innowacyjnych rozwiązań mogących zapewnić im przewagę na...
chilli   |   04 września 2012
Patentowanie programów komputerowych - część II
Patentowanie programów komputerowych jest zagadnieniem nadzwyczaj kontrowersyjnym w prawie patentowym. W rezultacie prowadzi to do licznych publicznych dyskusji w tej kwestii. Jednakże do tej pory nie udało się wypracować...
Zobacz wszystkie porady


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres