www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Zwolnienie od pracy - 2 dni na opiekę nad dzieckiem

prawnik 03 listopada 2011 Zwolnienie od pracy - 2 dni na opiekę nad dzieckiem2 dni 


Prawo do dwudniowego zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia  należy się pracownikowi, który jest rodzicem lub opiekunem dziecka własnego lub przysposobionego  w  wieku do lat 14 lub  przyjął  to dziecko „(...)  w ramach rodziny zastępczej” ( M.T. Romer, Prawo pracy, Komentarz, Warszawa 2005, s. 789 ). Ustawodawca nie mówi w tym art. nic o tym, że pracownik  musi  pozostawać w związku małżeńskim. Ważne jest, żeby co najmniej  jedna z osób uprawnionych była zatrudniona  na  umowę  o pracę. W sytuacji, gdy jedno z rodziców dziecka świadczy pracę na umowę  prawa cywilnego ( umowa  zlecenie, umowa  o dzieło ), prowadzi swoją działalność gospodarczą, przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym , wtedy drugie zatrudnione na umowę o pracę ma  prawo  skorzystać z tej  opieki. Literatura prawnicza wskazuje, że : „ Prawo do wykorzystania  dwóch dni  w roku na opiekę  nad dzieckiem w wieku do lat 14  przysługuje pracownikowi nawet wówczas, gdy matka  lub opiekunka  dziecka  nie jest  zatrudniona i może sprawować opiekę nad  dzieckiem" ( A.M. Świątkowski, Kodeks pracy Tom I  Komentarz do artykułów  1- 189[1],Warszawa 2004, s. 1120 ). Co ważne, żaden staż pracy nie jest tutaj wymagany. Pracownik może  wykorzystać  2 dni łącznie  lub rozdzielnie po 1 dniu  w terminie  uzgodnionym z pracodawcą.

Przykłady:

1. Pracownik  rozpoczął pracę  z dniem  4 stycznia  2010 r. Na początku marca  wystąpił do pracodawcy  z  wnioskiem o udzielenie  mu 2 dni zwolnienia  na  sprawowanie  opieki nad dzieckiem urodzonym  w dniu  2 czerwca  2008 r.  We wniosku zaznaczył, że jego żona  jest  osobą  bezrobotną zarejestrowaną  w  PUP. Wniosek pracownika  został załatwiony  pozytywnie, ponieważ  w  art. 188  K.p. ustawodawca  nie  stawia  dodatkowych  warunków.

2. Pracownica  wychowuje  dwoje  dzieci w wieku  5 i 10 lat.  Poprosiła  pracodawcę o udzielenie  jej  4 dni opieki nad dziećmi. Pracodawca  udzielił jej tylko dwóch  dni powyższego zwolnienia od  pracy, ponieważ prawo do niego  przysługuje w wymiarze  2 dni  bez  względu  na liczbę  wychowywanych dzieci w wieku do 14 lat.

Ustawodawca nie przewidział wyjątków

W art. 188 K.p ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków, jeżeli chodzi o dni wolne a wymiar  zatrudnienia, oraz świadczenie pracy u dwóch pracodawców. Jeżeli pracownik pracuje na część etatu, wtedy przysługują mu w dalszym ciągu dwa dni wolne. Są one udzielane  oraz rozliczane w dniach. Nie są one bowiem dla pracownika urlopem wypoczynkowym. Gdy pracownik  jest zatrudniony u dwóch pracodawców, wówczas  uprawnienie to przysługuje mu z obu stosunków pracy u każdego z pracodawców po 2 dni.   

Wniosku do pracodawcy nie trzeba uzasadniać

W celu skorzystania z przysługującego uprawnienia, pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka do lat 14  musi złożyć do swoich akt osobowych oświadczenie, że będzie  z niego korzystał lub nie ma  takiego zamiaru. Wymaga tego przepis zawarty w  par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c)  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U.z  1996 r. ,  nr 62, poz. 286 ze zm. ) Pracodawca powinien odbierać takie oświadczenia od pracowników albo jednorazowo, przy  przyjęciu   do pracy  ( możliwość  modyfikacji  w czasie  zatrudnienia ) lub  w każdym roku kalendarzowym. Obowiązek ten odnosi się do obojga rodziców lub opiekunów wychowujących dziecko do  14 roku życia. Oświadczenie pracownika  przechowywane  jest  w części B jego akt  osobowych. W sytuacji, gdy oboje  rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni na  umowę o pracę z  niniejszego uprawnienia  może  korzystać tylko jedno z nich ( art. 189[1]  K.p. ). A.M. Świątkowski  podaje:  „Rodzice  lub opiekunowie  dziecka  mogą  uzgodnić, że każde  z  nich  wykorzysta   po jednym dniu  w roku   na  sprawowanie   opieki  na dzieckiem  w  wieku do lat  14" ( A.M. Świątkowski, Kodeks pracy  Tom I  Komentarz do artykułów  1- 189[1],Warszawa 2004,s. 1120 ).

Wniosek  pracownika  o zwolnienie na  opiekę powinien zawierać następujące informacje:

- imię  i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia;
- termin w jakim pracownik chce  skorzystać z tego uprawnienia;
- oświadczenie drugiego z rodziców    o rezygnacji    z  przysługującego  uprawnienia lub
- oświadczenie  pracownika, że drugie  z  rodziców  nie posiada statusu pracownika. 

Wynagrodzenie 

We wniosku do pracodawcy pracownik  nie musi  podawać w jakim celu chce  to zwolnienie wykorzystać.  „Wniosek pracownicy o udzielenie  dni  wolnych  jest  dla pracodawcy wiążący” ( L. Mitrus [w:] Kodeks  pracy  Komentarz, B. Wagner (red.), Gdańsk  2008, s.  795). Oznacza to, że pracodawca nie może  go odrzucić. Co istotne, w  tym okresie pracownik  zachowuje  prawo do wynagrodzenia obliczonego  jak za urlop. Powyższe wynika  z par. 5  Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  29 maja  1996 r.  w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia  w okresie  niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych  do wynagrodzenia  oraz innych należności  przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.  z 1996 r. nr 62, poz. 289) Przepis ten stanowi: „Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy”.

Pracownik może połączyć  dwa  dni zwolnienia   ze swoim  urlopem wypoczynkowym  lub  macierzyńskim.

Przykład:

Pracownica  napisała wniosek o udzielenie jej  planowanego urlopu wypoczynkowego  w  wymiarze  5 dni (15-19 marca 2010) oraz  drugi  o udzielenie jej  bezpośrednio po zakończeniu wypoczynku  2 dni opieki na trzyletnie  dziecko (22-23 marca 2010 r.). Pracodawca   oba   wnioski zatwierdził .

Termin wykorzystania zwolnienia na opiekę

Jeżeli  pracownik nie  wykorzysta  dni wolnych   do 31  grudnia  danego roku kalendarzowego,   wówczas  one przepadają. Nie  można  ich  kumulować  z kolejnym uprawnieniem przysługującym   w roku  następnym, ani  też pisać  pisma do pracodawcy o wypłacenie  za nie   ekwiwalentu   pieniężnego. W omawianym przypadku  żaden ekwiwalent  pieniężny z tego tytułu mu  nie przysługuje.

Podstawa prawna:

art. 188 K.p.;

art. 189[1]  K.p.;

par.  6 ust. 2 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.z  1996 r. ,  nr 62, poz. 286 ze zm.);

par. 5  Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  29 maja  1996 r.  w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia  w okresie  niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego  podstawę obliczania  odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych  do wynagrodzenia   oraz innych należności   przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.  z 1996 r. nr 62, poz. 289)

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zwolnienie opieka nad dzieckiem zwolnienie na opiekę
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres