PORADY UŻYTKOWNIKA: Gabor Gościński
 
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu nieprocesowym.
W polskim systemie prawnym sądem I instancji może być zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy. Ustawodawca uznał, że istnieje pewien katalog spraw z definicji bardziej skomplikowanych, o większym ciężarze gatunkowym. Z tych...
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu procesowym.
W polskim systemie prawnym sądem I instancji może być zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy. Ustawodawca uznał, że istnieje pewien katalog spraw z definicji bardziej skomplikowanych, o większym ciężarze gatunkowym. Z tych...
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Właściwość sądów w sprawach cywilnych ? wprowadzenie.
Zasięg jurysdykcji polskich powszechnych sądów cywilnych zakreślony jest przez dwa kryteria ? jurysdykcji krajowej oraz drogi sądowej. Samo ustalenie kompetencji, nie przesądza jednak, który konkretnie sąd jest uprawniony do...
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Wartość przedmiotu sporu roszczeń pracowniczych.
Jestem pracownikiem firmy budowlanej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Pomimo że wywiązuję się ze swoich obowiązków, od pewnego czasu nie otrzymuję wynagrodzenia. Jestem zmuszony podać...
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Wartość przedmiotu sporu ? wprowadzenie.
Aby skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym, należy w pierwszej kolejności sporządzić pozew. W sprawach o prawa majątkowe, powinien on między innymi zawierać oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że...
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Jurysdykcja krajowa sądów cywilnych - wprowadzenie.
W obecnej rzeczywistości sprawy cywilne zawierają nie rzadko element międzynarodowy. Stosunek prawny często łączy podmioty z różnych państw lub dotyczy przedmiotów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej....
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Droga sądowa.
Droga sądowa to kompetencja sądów powszechnych do rozpoznawania spraw cywilnych. Mówiąc najprościej, przesądza po pierwsze o tym, że spór rozstrzyga sąd a nie inny organ państwowy i po drugie, że czyni to sąd powszechny a...
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Co to jest sprawa cywilna ?
Zgodnie z art. 1 KPC, sprawy cywilne to sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy Kodeksu...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres