www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Właściwość sądów w sprawach cywilnych ? wprowadzenie.

Gabor Gościński 08 marca 2011 Właściwość sądów w sprawach cywilnych ? wprowadzenie.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że strony postępowania cywilnego nie mają dowolności w wyborze sądu. O tym, który sąd jest właściwy do rozpoznania konkretnej sprawy rozstrzygają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W tym zakresie są one ściśle powiązane z regulacją dotyczącą organizacji sądownictwa, zawartą w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach.

Przepisy KPC rozgraniczają sprawy i czynności pomiędzy sądami różnego rzędu oraz pomiędzy sądami równorzędnymi. W związku z tym można mówić, odpowiednio, o właściwości rzeczowej i o właściwości miejscowej. W doktrynie wyróżnia się ponadto właściwość funkcjonalną.

Właściwość rzeczowa

Polski ustawodawca jednoznacznie przesądził, że sądem I instancji może być zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy. Uznał bowiem, że istnieje pewien katalog spraw z definicji bardziej skomplikowanych, o większym ciężarze gatunkowym. Z tych względów musiał wprowadzić regulację, która rozgraniczy kompetencję do rozpoznawania spraw i dokonywania czynności pomiędzy tymi sądami – jest to właściwość rzeczowa.

właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu nieprocesowym
właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu procesowym 

Właściwość miejscowa

Nawet jeśli jest już wiadomo, że sprawę w I instancji powinien rozpoznać sąd rejonowy lub okręgowy, może powstać wątpliwość, w zasięgu jurysdykcji którego sądu pozostaje dana sprawa. Strony mogą mieć, na przykład, różne miejsca zamieszkania lub siedziby. Powyższą kwestię rozstrzygają przepisy o właściwości miejscowej. Dodatkowo ustawodawca wyróżnia trzy jej typy: właściwość ogólną, przemienną i wyłączną.

właściwość miejscowa ogólna sądów cywilnych
właściwość miejscowa przemienna sądów cywilnych
właściwość miejscowa wyłączna sądów cywilnych 

Właściwość funkcjonalna

Pojęcie właściwości funkcjonalnej stworzyła doktryna ze względów dydaktycznych i porządkujących. Przesądza ona o podziale funkcji i czynności procesowych w postępowaniu cywilnym sądami równorzędnymi oraz sądami różnego rzędu. Najprościej można ująć to w twierdzenie, że właściwość funkcjonalna mówi o tym, co robi dany sąd, bez względu na to, czy jest to sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny czy Sąd Najwyższy.

właściwość funkcjonalna sąd rejonowy
właściwość funkcjonalna sąd okręgowy 
właściwość funkcjonalna sąd apelacyjny 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne właściwość sądu
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres