www.prawnik-online.eu   »   Tag: bhp
TAG: bhp
WYNIKÓW: 64
redakcja   |   14 maja 2011
O ocenie ryzyka zawodowego słów kilka...
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń...
technik_bhp   |   12 maja 2011
Zasady likwidacji wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych na pracownika.
Likwidacja lub ograniczenie oddziaływania czynników szkodliwych i uciążliwych na pracownika powinny być podstawowym obowiązkiem pracodawcy.
wanda50plus   |   11 maja 2011
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ? wzór z omówieniem
Po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca powołuje dwuosobowy zespół powypadkowy. Bada on okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala, czy wypadek pozostaje w związku z pracą.
redakcja   |   11 maja 2011
Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dzielimy na:
technik_bhp   |   10 maja 2011
Obowiązki pracodawcy w przypadku występowania czynników mutagennych.
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników mutagennych, jest obowiązany wykonywać ich pomiary, oraz stosować metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku...
technik_bhp   |   09 maja 2011
Obowiązki pracodawcy w przypadku występowania czynników rakotwórczych.
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych, wykonuje ich pomiary, oraz stosuje metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku wystąpienia innych...
technik_bhp   |   08 maja 2011
Obowiązki pracodawcy w przypadku narażenia na pyły zawierające azbest.
Pracodawca jest obowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu.
redakcja   |   04 maja 2011
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
1 kwietnia 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres