www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Licencja otwarta

chilli 20 września 2012 Licencja otwarta

Może być ona udzielona w przypadku patentu na wynalazek (art. 80 ustawy pwp)[1], prawa ochronnego na wzór użytkowy (art. 100 ustawy pwp), a także prawa z rejestracji wzoru użytkowego (art. 118 ustawy pwp). Jest to licencja pełna i jednocześnie niewyłączna.

Konieczne dla udzielenia takiej licencji jest stosowane oświadczenie o gotowości udzielenia licencji, złożone w Urzędzie Patentowym RP. Nie może być ono zmienione, ani odwołane. Poza tym takie oświadczenie jest wpisywane do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP i podlega publikacji w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". W razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej, opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Przepis ten stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeżeli ta zmniejszona opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie. Oświadczenie o gotowości udzielania licencji może być złożone w każdym czasie trwania patentu i wówczas zmniejszenie opłat dotyczy kolejnych okresów ochrony następujących po tym oświadczeniu. Może być też złożone bezpośrednio po wydaniu przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu ( w terminie wyznaczonym na wniesienie opłaty określonej w tej decyzji) i wówczas ulga dotyczy całego czasu ochrony.

Istotne jest, że opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.

W przypadku chęci uzyskania licencji otwartej konieczne jest zawarcie stosownej umowy na piśmie albo przystąpienie do korzystania z wynalazku. Istotny jest fakt, iż tego typu licencja pozwala rozpoczęcie korzystania z danego wynalazku bez konieczności długotrwałych negocjacji odnośnie udzielenia licencji. Istnieje jedynie, po stronie licencjobiorcy, obowiązek powiadomienia na piśmie licencjodawcy o przystąpieniu do korzystania z wynalazku - w terminie jednego miesiąca. Tego typu pisemne powiadomienie stanowi zastępczy sposób dopełnienia wymogu zachowania formy pisemnej[2].

Jeżeli zapisy umowy nie stanowią inaczej, wówczas w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę za korzystanie w wynalazku. Jednocześnie opłata taka może być niższa, jeżeli została przewidziana przez oświadczenie licencjodawcy.[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.). (dalej pwp).

[2] Z. MIKLASIŃSKI, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001 s. 131.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: własność przemysłowa Urząd Patentowy RP umowy licencyjne licencja otwarta
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres