www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Cofnięcie apelacji - wzór

redaktor 20 października 2016 Cofnięcie apelacji - wzór

Stosowne pismo może wnieść w 2 egzemplarzach do tego sądu, w którym aktualnie apelacja się znajduje. Będzie to sąd I lub II instancji. Można to sprawdzić w biurze podawczym sądu. Poniżej przykładowy wzór cofnięcia apelacji, której termin rozprawy został już ustalony. Wzór zawiera objaśnienie.

 

.........., 2016 - ......., - .......

Sąd Okręgowy

Wydział I Cywilny

ul. ............................

00 - 000 ....................

 

Powódka:

............................ (imię, nazwisko, PESEL, adres)

Pozwany:

........................... (imię, nazwisko, adres)

 

Sygn. akt .....................................

 

Cofnięcie apelacji przez powódkę

 

Niniejszym cofam apelację wniesioną dnia ................ od wyroku Sądu Rejonowego w ......................  z dnia …….………..  roku , sygn. akt .......................... . Wnoszę również o odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień ............................ 2016 r.

 

Uzasadnienie

 

........................................................................

 

....................................... (podpis powódki)

Załącznik:

- odpis pisma cofającego apelację

Objaśnienie

1. Pismo w ktorym strona wnosi o cofnięcie apelacji należy złożyć w tym sądzie, w którym ta apelacja aktualnie się znajduje. Może to być sąd rejonowy albo okręgowy, ponieważ apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego.

2. W celu cofniecia apelacji nie jest wymagana zgoda strony przeciwnej jak również zgoda sądu.

3. Apelację można cofnąć do czasu aż sąd II instancji wyda wyrok.

4. Z chwilą cofnięcia  apelacji sprawa będąca jej przedmiotem zostaje umorzona z art. 355 par. 1 K.p.c. : "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne".

5. W przypadku cofnięcia apelacji sąd na podstawie art. 203 par. 2  zd. 2 K.p.c. orzeka o kosztach :"(...) Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego".

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne sąd apelacja cofnięcie apelacji
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres