www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne
KATEGORIA: Formy prawne Kanał RSS
WYNIKÓW: 105
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Zgoda na zajmowanie się przez członka zarządu spółki z o.o. interesami konkurencyjnymi ? wzór uchwały zgromadzenia wspólników.
Co do zasady, członek zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej...
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Zawieszenie w czynnościach członka zarządu spółki z o.o. ? wzór uchwały rady nadzorczej.
Ustawodawca pozostawił uznaniu wspólników dokładne określenie kompetencji władz spółki z o.o. Umowa spółki może, na przykład, przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszenia w czynnościach, z ważnych powodów,...
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Uchwała wspólników wyrażająca wymaganą przez ustawę zgodę na dokonanie czynności prawnej przez spółkę ? wzór.
Spółka z o.o., podobnie jak każda osoba prawna, działa przez swoje organy. Realizują one różne funkcje: właścicielską, zarządczą oraz kontrolną. Istnieją jednak kategorie spraw, w których ustawodawca wymaga...
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Powołanie nowego członka zarządu spółki z o.o. ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Zgodnie z art. 201 § 4 KSH członek zarządu powoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. W praktyce wspólnicy często korzystają z dyspozycji ustawowej, jednak w każdym przypadku do dokonania zmiany...
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Odwołanie członka zarządu spółki z o.o. ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników (art. 203 § 1 KSH). Jest to ich prawo bezwzględne, które nie może być wyłączone w żaden sposób. Mogą je zrealizować w każdym czasie trwania...
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Sprzeciw członka zarządu co do przeprowadzenia sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki ? wzór.
Zarząd spółki z o.o., jeżeli jest wieloosobowy, powinien działać kolegialnie i podejmować decyzje większością głosów. Z tych też powodów, każdemu jego członkowi przysługuje prawo sprzeciwienia się przeprowadzeniu sprawy...
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki ? wzór.
Zgodnie z art. 208 § 3 KSH, każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jednak wobec sprzeciwu choćby jednego z pozostałych członków,...
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki ? wzór.
Zgodnie z art. 208 § 4 KSH, jeżeli przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki, choćby jeden z pozostałych członków sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres