www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne
KATEGORIA: Formy prawne Kanał RSS
WYNIKÓW: 105
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Księga udziałów ? wzór.
KSH nakłada na zarząd spółki z o.o. wiele obowiązków, od których spełnia zależy odpowiedzialność jego członków wobec spółki, z brakiem udzielenia absolutorium włącznie.
Gabor Gościński   |   20 stycznia 2011
Pełnomocnictwo do głosowania na zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu ? wzór.
Wspólnicy spółki z o.o. wykonują swoje funkcje właścicielskie poprzez uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywanie prawa głosu. Ustawodawca nie wymaga jednak bezpośredniego działania udziałowca i wprost przewiduje...
Gabor Gościński   |   20 stycznia 2011
Zwołanie zgromadzenia wspólników ? wzór zaproszenia z komentarzem.
Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki z o.o. To na jego forum wspólnicy realizują swoje uprawnienia właścicielskie i podejmują decyzje kluczowe dla spółki. KSH wprost wymienia sprawy, w których...
Gabor Gościński   |   19 stycznia 2011
Jednoosobowa spółka kapitałowa ? cechy charakterystyczne.
W potocznym rozumieniu ?spółka? to zorganizowana grupa co najmniej dwóch osób. Spółka handlowa powstaje natomiast w wyniku porozumienia wspólników, którzy zobowiązani są do współdziałania. Czy jest zatem możliwe istnienie...
Gabor Gościński   |   19 stycznia 2011
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
Do powstania spółki z o.o. nie wystarcza samo zawarcie umowy spółki - spółka z o.o. powstaje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Powstaje zatem pytanie, jak kwalifikować byt prawny funkcjonujący pomiędzy...
Gabor Gościński   |   19 stycznia 2011
Spółka akcyjna w organizacji.
Pomiędzy zawiązaniem spółki akcyjnej a wpisem jej do rejestru często mija pewien okres czasu. Wypełniają go działania przyszłych wspólników zmierzające do jak najlepszego zorganizowania nowego podmiotu prawnego. Powstaje...
Gabor Gościński   |   17 stycznia 2011
Statut spółki akcyjnej ? wzór z komentarzem.
Z całokształtu przepisów normujących powstanie spółki akcyjnej wynika konieczność dokonania określonych czynności i sporządzenia wskazanych ustawowo dokumentów przez założycieli spółki. Oznacza to, że samo przygotowanie...
Gabor Gościński   |   17 stycznia 2011
Statut spółki komandytowej-akcyjnej ? wzór z komentarzem.
Przepisy dotyczące powstania spółki komandytowo-akcyjnej wskazują, że przebiega ona na zasadach zbliżonych do zawiązania spółki akcyjnej. Oznacza to, że oprócz sporządzenia samego statutu spółki, wymagany jest także szereg...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres