www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Jak powinien wyglądać regulamin sklepu internetowego ?

mariusz.szaszor 14 kwietnia 2012 Jak powinien wyglądać regulamin sklepu internetowego ?Czy w sklepie w ogóle jest wymagane coś takiego jak regulamin ?

Tak. Regulamin jest obowiązkowy. Posiadanie przejrzystego regulaminu jest jednym z wielu obowiązków nakładanych na przedisiębiorców prowadzących działalność w sieci. Obowiązek posiadania regulaminu wynika z ustawy z z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w której czytamy:

Art. 8.
1. Usługodawca:
1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,
2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Jakie elementy zawiera regulamin ?

3. Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Jak widzimy w regulaminie powinny się w nich znaleźć m.in. informacje dotyczące rodzajów i zakresu oferowanych usług, warunków ich świadczenia oraz zawierania umów pomiędzy sklepem a internautami. Nie może też zabraknąć informacji o trybie postępowania reklamacyjnego oraz zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów.

Najczęściej popełniany błąd 

Zdecydowana większość przedsiębiorców popełnia ten sam błąd - kopiują regulamin z innych sklepów internetowych. Większość sklepów posiada niezgodne z prawem regulaminy dlatego też ich kopiowanie jest niezwykle ryzykownym przedsięwzięciem. Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z  tego, że kopiowane regulaminy mogą zawierać nawet po kilka klauzul niedozwolonych a koszty jakie można zapłacić za niezgodny z prawem regulamin mogą sięgnąć kilka tysięcy złotych. 

Inne obowiązki właściceli sklepów internetowych  

Przedsiębiorcy prowadzący biznes w sieci, muszą pamiętać o podstawowych obowiązkach : trzeba umieścić swoje dane: nazwę, adres siedziby, NIP, REGON, KRS dla spółek handlowych, a w przypadku spółki z o.o. i akcyjnej wysokość kapitału zakładowego. Kto nie umieszcza powyższych informacji lub umieszcze informacje niezgodne z prawdą podlega karze grzywny. 

Na stronie sklepu internetowego muszą się również znaleźć  ceny oferowanych towarów oraz ich ceny jednostkowe (cena za jednostkę miary, np. litr, kilogram). Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany również w reklamie sklepu zamieszczonej na innych stronach www. Sprzedający w Polsce muszą też udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim (mają wystarczyć do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru).

W czym tkwi problem 

Organizacje społeczne ( a nawet niektórzy prawnicy ) do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów wyszukują w regulaminach sklepów internetowych zapisy naruszające prawa konsumentów ( klauzule abuzywne - niedozwolone ), po czym kierują pozew do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Sąd Okręgowy w Warszawie o uznanie zapisu za tzw. klauzulę niedozwoloną. Pozew zawiera rónież wniosek o zasądzenie na swoją rzecz kosztów zastępstwa procesowego (urzędowe 360 zł). W przypadku przegranej sprawy przedsiębiorca musi ponieść dodatkowe koszty : wpis sądowy (około 600 zł) koszt publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (około 1000 zł). Nagminne stało się wyszukiwanie kilku niedozwolonych zapisów w jednym regulaminie i wnoszenie pozwów dla każego z zapisów z osobna. W ten sposób przedsiębiorca może wydać nawet kilka tysięcy za jeden niezgodny z prawem regulamin.

Szantaż ? Wszystko zgodne z prawem ! 

Z pozwem o uznanie wzorca umowu ( np. regulaminu sklepu internetowego ) może wystąpić każdy, kto według oferty przedsiębiorcy ( pozwanego ) mógłby zawrzeć z nim umowę ( Art. 47938. § 1. Kodeksu postępowania cywilnego ) Powyższy przepis daje pole do nadużyć i tak na przykład radca prawny z Tarnowa ( Tomasz B. ) na masową skalę wysyłał do właścicieli sklepów internetowych maile z propozycją odstąpienia od złożenia pozwu pod warunkiem wpłaty 2000zł. Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z Poznania, które rzekomo zajmuje się ochroną konsumentów poszło dalej i masowo pozywa wszystkich przedsiębiorćów, co ważne stowarzyszenie to sporządza pozew do każdego niezgodnego z prawem zapisu - tak aby sąd mógł zasądzić na jego rzecz jak największą ilość zwrotów zastępstwa procesowego ( czytaj jak największą ilośc pieniędzy ) Można by rzec dochodowy biznes ! W bazie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest kilka tysięcy klauzul niedozwolonych ( wciąż przybywa nowych ) dlatego też w nabliższym czasie spodziewałbym się jeszcze większej liczby pozwów. Nie zanosi się aby proceder opisany powyżej w najbliższym czasie miał ustać.

Czy warto skonsultować regulamin z prawnikiem ?

Z doświadczenia wiem, że jak najbardziej. Lepiej wydać kilkaset złotych na przygotowanie zgodnego z prawem regulaminu i spać spokojnie niż płacić kilka tysięcy złotych za przegraną sprawę. Wybór należy do przedsiębiorcy .... 

Podstawa prawna 

Poniżej wykaz podstawowych aktów prawnych, z którymi każdy przedsiębiorca zajmujący się handlem w internecie powinien się zapoznać : 

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.),
4. Kodeks cywilny,
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze zm.),6. 
Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego regulaminu sklepu lub strony www sprawdź naszą ofertę

Sprawdź również :

Klauzule abuzywne - niedozwolone zapisy w umowach
SPAM czyli niechciana korespondencja
Jak założyć sklep internetowy

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: regulamin sklep internetowy klauzule abuzywne regulamin sklepu internetowego
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres