www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Jak wygląda sądowa windykacja należności?

redakcja 09 stycznia 2019 Jak wygląda sądowa windykacja należności?

Przyczyny nie spłacania długu mogą być różne od obiektywnych zdarzeń losowych po zamierzone oszustwo. Jaki sposób postępowania wybrać żeby skutecznie odzyskać dług?

Można wyróżnić kilka sposobów windykacji.

- Negocjacje z dłużnikiem, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań polegają na skutecznym zmotywowaniu psychologicznym (bez zastraszania) kontrahenta do uregulowania długu.

- Wezwanie do zapłaty rozpoczyna podjęcie działania odzyskania należności, jest formą polubownego przed sądowego rozwiązania sporu. W razie bezskutecznych wezwań do zapłaty nic stoi na przeszkodzie do wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

- Przelew wierzytelności, czyli przelanie długu na inną osobę regulowane przez K.c. Art.509 i następne. Giełdy długów są legalnymi rejestrami zawierającymi zbiory wierzytelności, które umożliwiają ich wykup

Kiedy do sądu i jakim trybie?

Sądowa windykacja należności to sposób na odzyskanie długu, jeśli pomimo najlepszej staranności wymienione uprzednio sposoby windykacji dały rezultatu. Po ostatecznym wezwaniu do zapłaty pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Ze względu na 3 tryby postępowania (postępowanie uproszczone, upominawcze i nakazowe), zachowanie terminów, kwota długu, wysokość opłat, sporządzenie skutecznego pozwu itd. zaleca się skorzystanie z pomocy renomowanej kancelarii adwokackiej. Pozew składa się sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. 

Postępowanie uproszczone jest obligatoryjne z ustawy, gdy roszczenie wynika z umowy, rękojmi, gwarancji, niezgodności towaru z umową konsumencką a wartość nie przekracza 10000 zł lub gdy roszczenie dotyczy zapłaty czynszu i innych opłat obciążających, a wartość nie przekracza 75000 zł. Na koniec postępowania uproszczonego wydawany jest wyrok, od którego przysługuje apelacja. 

Postępowanie upominawcze jest trybem fakultatywnym, toczy się bez udziału stron i jest właściwe dla spraw o roszczenia pieniężne. Katalog dowodów w tym postępowaniu jest otwarty. Postępowanie przed Sądem Rejonowym lub Okręgowym,  kończy się wydaniem nakazu zapłaty z możliwością wniesienia sprzeciwu (pozbawia nakaz zapłaty mocy) w terminie 14 dni. Jeśli pozwany nie spłaci należności w tym terminie nakaz jest traktowany jak wyrok prawomocny.                                 

Postępowanie nakazowe rozpoczyna złożenie pozwu do Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego. Odbywa się bez udziału stron w rozprawach. Nakaz zapłaty jest wydawany na podstawie pozwu i załączonych do niego dokumentów. Oryginalne należy przedstawić czeki, weksle, warranty albo rewersy, pozostałe dokumenty mogą w kopii. Katalog sporów, rozpatrywanych w postępowaniu nakazowym jest ograniczony do roszczeń pieniężnych albo spełnienia świadczenia zamiennego.

Katalog dowodów, którymi możesz udowodnić istnienie długu jest zamknięty. Art. 485 K.c. określa dowody, jakie mogą być dołączone do pozwu. Są to: dokumenty urzędowe, rachunek zaakceptowany przez dłużnika, prawidłowo wypełniony czek, warrant, weksel, rewers, umowa, dowód spełnienia niepieniężnego świadczenia wzajemnego itd. Można również wnieść pozew na formularzu urzędowym. W stosunku do przedsiębiorców świadczących usługi jest to obowiązkowe.

Postępowanie kończy wydanie nakazu zapłaty, które obliguje dłużnika do spłaty długu w ciągu 14 dni lub wniesienia zarzutów w tym terminie. Wniesienie zarzutów skutkuje przekazaniem do rozpoznania w trybie zwykłym do sądu I instancji w miejscu zamieszkania lub siedziby pozwanego. Nie pozbawia tego nakazu skutków prawnych tylko zawiesza je do chwili przeprowadzenia rozprawy. Na podstawie nakazu komornik może dokonać tymczasowego zajęcia długu w celu powstrzymania złych zamiarów dłużnika. Postępowanie przed sądem to dodatkowe opłaty sądowe i opłaty kancelarii adwokackiej zależne od wysokości roszczenia. Koszta procesu pokrywa strona przegrywająca.

Dlaczego zlecenie windykacji długów renomowanej kancelarii adwokackiej jest koniecznością?

Odpowiedź jest prosta. Możliwość odzyskania długu i zapłacenia kosztów windykacji przez dłużnika. Możliwość wykorzystania czasu windykacji na inne działania w firmie. Ochrona dobrego imienia i szacunku dla własnej pracy. Prestiż firmy i ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami. Więcej dowiesz się na: http://www.baraniewski.pl/pl/home/

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: windykacja należności
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1599    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres