www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Dane osobowe   »   Kiedy komornik może przekazywać wierzycielowi dane osobowe dłużnika?

redaktor 17 lutego 2013 Kiedy komornik może przekazywać wierzycielowi dane osobowe dłużnika?

Nie, bowiem udostępnianie tych danych naruszałoby przepisy prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Sprawdż:

Jakie informacje mogą stanowić dane osobowe?
Ustawa o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z prawem wtedy, gdy administrator danych spełni co najmniej jedną z przesłanek przetwarzania danych osobowych wskazanych w ustawie. Przesłanki te są co do zasady równoprawne i odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych (w tym ich udostępnienia) i zostały enumeratywnie wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).

I tak, ustawą na podstawie której rozpatrywać należy niniejszą kwestię są przepisy regulujące prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Sformułowane one zostały w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej Kpc. Szczególnie zwrócić należy uwagę na art. 760[1] z którego wynika, że to na żądanie wierzyciela komornik jako organ egzekucyjny udziela informacji o dłużniku, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie. Jednak z przepisu tego nie wynika uprawnienie komornika do przekazania wierzycielowi z własnej inicjatywy danych osobowych dłużnika.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o komornikach sądowych. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 tej ustawy komornik jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności. Jak wskazuje się w doktrynie, powyższy obowiązek „(...) obejmuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o planowanych i dokonanych czynnościach, w tym również o wydanych postanowieniach i zarządzeniach, oraz o okolicznościach faktycznych towarzyszących tym czynnościom. Komornik nie może w szczególności udostępniać akt spraw egzekucyjnych, wydawać wyciągów lub odpisów z tych akt (np. w postaci protokołów czynności egzekucyjnych), udzielać informacji o stanie majątkowym dłużnika, jego zobowiązaniach i sytuacji rodzinnej. Obowiązek zachowania tajemnicy ma przede wszystkim na celu ochronę interesów uczestników postępowania egzekucyjnego, w tym zwłaszcza dłużnika, przed ujemnymi konsekwencjami ujawnienia osobom trzecim danych objętych tajemnicą” (A. Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. II).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że komornik sądowy udostępniając dane dłużnika wierzycielowi (który nie żądał tych danych) naruszyłby przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Żródło: GIODO - www.giodo.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ochrona danych osobowych GIODO postępowanie egzekucyjne poradnik wierzyciela
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres