www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks postępowania administracyjnego
KATEGORIA: Kodeks postępowania administracyjnego Kanał RSS
WYNIKÓW: 37
redakcja   |   29 stycznia 2013
Kodeks postępowania administracyjnego w formacie mp3 - do słuchania
Zestaw składa się z 1 płyty CD zawierającej 27 plików w formacie mp3. Nagranie podzielone jest na utwory po 10 artytułów. Jakość nagrania: odczytywany przez lektora, stereo, częstotliwość próbkowania 44 kHz. Czas...
redakcja   |   09 stycznia 2012
Kodeks postępowania administracyjnego ? ustawa z
Kodeks postępowania administracyjnego ? ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) ? reguluje postępowanie przed organami administracyjnymi w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz...
redakcja   |   08 stycznia 2012
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - SPIS TREŚCI
Kodeks postępowania administracyjnego ? ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) ? reguluje postępowanie przed organami administracyjnymi w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 1 Zakres obowiązywania
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 2 Zasady ogólne
Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne
Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, 2) w stosunku do...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 4 Właściwość organów
Art. 19. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Art. 20. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania.
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu
Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres