www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks pracy
KATEGORIA: Kodeks pracy Kanał RSS
WYNIKÓW: 66
redakcja   |   29 stycznia 2013
Kodeks pracy w formacie mp3 - do słuchania
Zestaw składa się z 1 płyty CD zawierającej 31 plików w formacie mp3. Nagranie podzielone jest na utwory po 10 artykułów. Jakość nagrania: odczytywany przez lektora, stereo, częstotliwość próbkowania 44 kHz. Czas...
prawnik   |   08 listopada 2011
KODEKS PRACY - SPIS TREŚCI
Kodeks pracy ? ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) ? reguluje prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich...
prawnik   |   08 listopada 2011
Rozdział I Przepisy wstępne
Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Art. 3....
prawnik   |   08 listopada 2011
Rozdział II. Podstawowe zasady  prawa pracy
Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. § 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę....
prawnik   |   08 listopada 2011
Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu
Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności...
prawnik   |   08 listopada 2011
Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Art. 184. § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. § 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i...
prawnik   |   08 listopada 2011
Rozdział I Przepisy ogólne
Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do...
prawnik   |   08 listopada 2011
Rozdział II Umowa o pracę
Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres