www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks postępowania cywilnego
KATEGORIA: Kodeks postępowania cywilnego Kanał RSS
WYNIKÓW: 161
redakcja   |   29 stycznia 2013
Kodeks postępowania cywilnego w formacie mp3 - do słuchania
Zestaw składa się z 2 płyt CD zawierających 122 pliki w formacie mp3. Nagranie podzielone jest na utwory po 10 artytułów. Jakość nagrania: lektor, stereo, częstotliwość próbkowania 16 kHz. Czas odtwarzania: 1136 minut....
prawnik   |   23 listopada 2011
KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - SPIS TREŚCI
Kodeks postępowania cywilnego ? ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) ? reguluje właściwości sądów oraz tryb postępowania przed nimi w sprawach cywilnych.
prawnik   |   23 listopada 2011
TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w...
prawnik   |   23 listopada 2011
Przepis wstępny
Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. § 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli...
prawnik   |   23 listopada 2011
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa
Oddział 1. Podstawy właściwości Art. 16. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych...
prawnik   |   23 listopada 2011
Rozdział 2. Właściwość miejscowa
Oddział 1. Właściwość ogólna Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. § 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu...
prawnik   |   23 listopada 2011
DZIAŁ II. SKŁAD SĄDU
Art. 47. § 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i...
prawnik   |   23 listopada 2011
DZIAŁ III. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO
Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres