www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks rodzinny i opiekuńczy
KATEGORIA: Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 21
redakcja   |   29 stycznia 2013
Kodeks rodzinny i opiekuńczy w formacie mp3 - do słuchania
Zestaw składa się z 1 płyty CD zawierającej 19 plików w formacie mp3. Nagranie podzielone jest na utwory po 10 artykułów. Jakość nagrania: odczytywany przez lektora, stereo, częstotliwość próbkowania 44 khz. Czas...
redakcja   |   06 listopada 2011
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ? ustawa z dnia 25
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ? ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ? reguluje zagadnienia małżeństwa, pokrewieństwa, opieki i kurateli.
prawnik   |   05 listopada 2011
KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY - SPIS TREŚCI
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ? ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ? reguluje zagadnienia małżeństwa, pokrewieństwa, opieki i kurateli.
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje...
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ II PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW
Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli....
prawnik   |   05 listopada 2011
DZIAŁ II PRZYSPOSOBIENIE
Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. § 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Art. 114[1]. § 1. Przysposobić może osoba mająca...
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy
Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez...
prawnik   |   05 listopada 2011
Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe.
Oddział 1. Przepisy ogólne. Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres