www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Pozostałe   »   Odpis z księgi wieczystej online

0prawnik! 28 grudnia 2011 Odpis z księgi wieczystej online

Jakie informacje znajdują się w księdze wieczystej ?

Dane wpisywane do księgi wieczystej dzieli się tradycyjnie według działów, w których są wpisywane. Księga wieczysta składa się z 4 działów (w rzeczywistości z pięciu, bo dział pierwszy dzieli się na dwa), w których wpisuje się:

Dział I:
1. dział I-O: „Oznaczenie nieruchomości” – dane pochodzące z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości,
2. dział  I-Sp: „Spis praw związanych z własnością” – ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości,
Dział II – oznaczenie właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego,
Dział III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek),
Dział IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.

Sprawdź rónież :  

- opłaty sądowe - księgi wieczyste
- ustawa o księgach wieczystych 

Księgi wieczyste online – wgląd do ksiąg wieczystych

Od 2010 roku możliwe jest przeglądanie ksiąg wieczystych w formie elektronicznej. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę http://ekw.ms.gov.pl, na której użytkownicy mogą przeglądać zinformatyzowane księgi wieczyste. Należy pamiętać, że nie wszystkie księgi wieczyste zostały już wprowadzone do systemu informatycznego. Ukończenie prac i eksport wszystkich danych do wersji elektronicznej planowane jest na 2013r. Aby sprawdzić księgę wieczystą należy na stronie ministerstwa w bardzo prosty sposób wprowadzić jej numer i wyświetlić jej zawartość. Dzięki wersji elektronicznej osoby chcące kupić daną / oznaczoną nieruchomość będą miały szanse zrobić to niezwłocznie nie ponosząc przy tym jakichkolwiek kosztów.

Opłaty za odpis / wgląd do ksiąg wieczystych

Dostęp do elektronicznej wersji umożliwiającej wgląd do ksiąg wieczystych jest darmowy. Zaprezentowana przez ministerstwo strona stanowić będzie niewątpliwej konkurencję dla mnóstwa firm, które oferują odpłatnie usługi w zakresie odpisów ksiąg wieczystych. Koszt zamówienia odpisu księgi wieczystej u podmiotów komercyjnych zajmujących się ich dostarczaniem wynosi około 60-80zł brutto.

Pozostałe opłaty pobierane przez sąd w sprawach wieczystoksięgowych:

1. Wnioski wieczystoksięgowe:

 • opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,
 • od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł  niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 • opłatę stałą w kwocie  150 zł  pobiera się od wniosku o wpis:
  • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
  • praw osobistych i roszczeń,
  • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych,
 • opłatę stałą w kwocie 60 zł pobiera się od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej,
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
  • odłączenie nieruchomości lub jej części,
  • sprostowanie działu I – O,
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 uksc,
 • jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w kwocie 60 zł,
 • opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 uksc pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • opłatę stała określoną w art. 42 i 43 uksc pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej,
 • od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą,
 • od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis,
 • od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

2. Skargi na orzeczenie referendarza - pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł.

3. Wnioski o wydanie na podstawie akt odpisów, zaświadczeń i odpisów z księgi wieczystej:

 • odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zl.

Wniosek, który nie został należycie opłacony – podlegający opłacie stałej – zwraca się bez wezwania o uiszczenie opłaty. 

Sprawdź również :

- wyszukiwarka KRS online
- rejestr przedsiębiorców
- rejestr stowarzyszeń 
- rejestr dłużników niewypłacalnych 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: księga wieczysta księga wieczysta online KW odpis
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres