www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Obowiązki pracodawcy i pracownika   »   Podporządkowanie i dyspozycyjność w prawie pracy

redakcja 03 września 2011 Podporządkowanie i dyspozycyjność w prawie pracy

Art. 22. § 1. wskazuje, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. § 1’1. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 1’2. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

§ 2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

Kierownictwo nad pracą polega na kompetencji pracodawcy do wydawania pracownikowi poleceń dotyczących pracy. Od strony pracownika jawi się to jako podporządkowanie pracodawcy, tj. obowiązek stosowania się do wydawanych przez przełożonych poleceń dotyczących pracy, w szczególności sposobu jej wykonywania ( np. zastosowanie oznaczonych technologii, użycie określonych materiałów lub narzędzi pracy ), miejsca pracy ( np. polecenie podróży służbowej ) i czasu jej świadczenia ( np. polecenie pracy w godzinach nadliczbowych ) Ten typ podporządkowania określa się jako podporządkowanie dyrektywne lub organizacyjne ( art.100 § 1 k.p.) Oprócz podporządkowania dyrektywnego wyróżnia się w doktrynie podporządkowanie represyjne ( kompetencja pracodawcy do stosowania kar porządkowych ) oraz dystrybutywne ( uprawnienie pracodawcy do stosowania nagród ). Podział ten nie jest jednak powszechnie aprobowany. Zakres podporządkowania związany jest najściślej z rodzajem pracy. Z pojęciem podporządkowania mamy też do czynienia w art. 100 k.p „Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę". Przez stosowanie się do poleceń pracodawcy realizuje się obowiązek pracownika wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy ( art.22 § 1 k.p. ) Przez wydawanie poleceń dotyczących zadań, sposobu i terminu ich wykonywania, pracodawca konkretyzuje sposób wykonywania zobowiązania drugiej strony stosunku zobowiązaniowego. Granice podporządkowania pracownika poleceniom pracodawcy stanowi obowiązek pracodawcy wydawania poleceń, które dotyczą pracy, poleceń zgodnych z przepisami prawa oraz poleceń zgodnych z postanowieniami umowy o pracę .

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: stosunek pracy podporządkowanie
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres