www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Podsumowanie przebiegu egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2013

redaktor 26 marca 2013 Podsumowanie przebiegu egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2013

Sprawdż:

Rozpoczęły się egzaminy państwowe: adwokacki i radcowski 2013

Czas trwania egzaminu

W pierwszym dniu egzaminu, tj. 19 marca 2013 r., zdaj
ący odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnych trzech dniach, zdający rozwiązywali zadania zzakresu prawa karnego (20 marca), cywilnego (21 marca) oraz gospodarczego i administracyjnego (22 marca).
Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin. Egzamin z prawa gospodarczego i administracyjnego trwał 8 godzin.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Podczas tegorocznych egzaminów, stosownie do treści § 9 ust. 3a i 3b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (Dz.U. Nr 163, poz. 1301, z późn. zm.) oraz odpowiednio § 9 ust. 3a i 3b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (Dz. U. Nr 163, poz. 1302, z późn. zm.), po raz pierwszy czas trwania każdej części egzaminu adwokackiego (odpowiednio radcowskiego) został wydłużony o połowę dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi, którzy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu złożyli wskazane w ww. rozporządzeniach dokumenty, potwierdzające niepełnosprawność i wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu czynności technicznych.

Temat powiązany:

Egzaminy korporacyjne – czy ich formy będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych?

Zadania egzaminacyjne

Testy egzaminacyjne sk
ładały się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, zawierających trzy propozycje odpowiedzi.
Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta.
Zadania z prawa gospodarczego polegały na sporządzeniu umowy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.
Zadania z prawa administracyjnego polegały na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

Zobacz:

Egzamin adwokacki 2013 - zestaw testowych pytań egzaminacyjnych i zadań
Egzamin radcowski 2013 - zestaw testowych pytań egzaminacyjnych i zadań


Egzamin przeprowadzały Komisje

Egzamin adwokacki przeprowadziło 37 komisji (w tym 2 w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, 3 w Krakowie, 4 w Katowicach i 14 w Warszawie), zaś egzamin radcowski - 67 komisji (w tym 2 w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Toruniu, 3 w Gdańsku, Katowicach i Łodzi, 4 w Lublinie i Wrocławiu, 5 w Poznaniu, 7 w Krakowie oraz 20 w Warszawie).

W skład każdej komisji egzaminacyjnej weszło 8 osób: 4 sędziów - przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

Liczba zdających
 
Do egzaminu adwokackiego przystąpiły 2594 osoby, zaś do egzaminu radcowskiego – 4842 zdających.

W tym roku po raz trzeci zdający mogli zdawać egzaminy przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej). Zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń, wybór sposobu zdawania egzaminu (odręcznie lub przy użyciu komputera) pozostawiono każdemu zdającemu. Około 98% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

Sprawdż:

Komputery na egzaminie adwokackim, radcowskim i notarialnym 2011


Problemy techniczne

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodnicz
ących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono  nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W przypadkach, gdy mimo wsparcia obsługi technicznej niemożliwe okazało się uruchomienie lub przywrócenie prawidłowego działania aplikacji, zdającym wydawano zapasowe nośniki.

Podczas egzaminu (za wyjątkiem części testowej) zdaj
ący egzamin mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Ważne!

W ciągu miesiąca spodziewane jest ogłoszenie wyników egzaminów przez pierwsze komisje egzaminacyjne.

Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: egzamin adwokacki terminy egzamin radcowski zawody prawnicze
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres