www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy   »   Pojęcie reprezentatywności.

mariusz.szaszor 11 października 2010 Pojęcie reprezentatywności.

Wcześniej w okresie PRL w sytuacji występowania faktycznego monizmu ( kilkakrotnie zresztą przedłużanego przez ustawodawcę, pierwotnie przez przepisy przejściowe ZwZawU z 1982.r, a następnie nowelę z 24 lipca 1985r.[1] ) , pojęcie to z oczywistych względów nie miało racji bytu.

Urzeczywistnienie zasady pluralizmu a tym samym umożliwienie funkcjonowania w zakładzie pracy więcej niż jednego związku zawodowego doprowadziło w krótkim czasie do powstania wielu nierzadko konkurujących ze sobą związków. Zjawisko nazywane powszechnie partykularyzmem związkowym związane jest ze znamienną w warunkach polskich głęboką dyferencjacją społeczeństwa.[2]

Systematyczny wzrost znaczenia instytucji reprezentatywności po zmianach ustrojowych wiąże się nierozerwalnie z późniejszą rywalizacją o wpływy oraz ideologicznymi różnicami pomiędzy poszczególnymi związkami zawodowymi, które to uniemożliwiały przedstawienie wspólnego stanowiska, a niejednokrotnie prowadziły do sytuacji patowej. Jako ciekawy przykład a właściwie zjawisko należy podać fakt występowania w zakładach pracy tzw. „żółtych związków zawodowych” a więc związków działających w interesie pracodawcy. Związki takie inspirowane przez pracodawcę nierzadko działają celowo z zamiarem utrudnienia funkcjonowania innego związku.[3] Taki stan rzeczy nie tylko uniemożliwia osiągnięcie wspólnego stanowiska, ale powoduje również faktyczną niemożność korzystania przez organizację związkową z przyznanych jej ustawowo uprawnień służących ochronie praw zbiorowości pracowników.[4]

Taki stan rzeczy wymusił na ustawodawcy zagwarantowanie „ram prawnych dla efektywnego wykonywania funkcji reprezentacyjnych przez związki zawodowe”[5]

Ramy takie ustanowione w ZwZawU, KP oraz TrójKomSG odnoszą się do instytucji reprezentatywności, określającej mechanizm wyłaniania organizacji uprawnionej do reprezentowania interesów określonej grupy pracowników w zbiorowych stosunkach pracy. Fakt posiadania przymiotu reprezentatywności daje wyłączność bądź pierwszeństwo w wykonywaniu podstawowych funkcji związku zawodowego, jakim jest reprezentacja praw i interesów pracowników. Głównym celem wprowadzenia zasady reprezentatywności jest wyłonienie związku obdarzonego szczególną zdolnością do występowania w określonych sprawach, wyłonienie, co najmniej jednej organizacji związkowej uprawnionej do reprezentowania pracowników w określonej sprawie. Zasada reprezentatywności ma głównie zastosowanie w sytuacjach kolizyjnych[6], kiedy to mamy do czynienia z występowaniem większej liczby organizacji związkowych aspirujących do reprezentacji ogółu pracowników. Nie bez powodu zasada ta uznawana jest w doktrynie za pewnego rodzaju normę kolizyjną.[7] Wyłonienie reprezentatywnego związku zawodowego dokonywane jest w oparciu o pewnego rodzaju kryteria wprowadzane w chwili obecnej ad casum w zależności od charakteru[8] sprawy ze względu na brak systemowego rozwiązania kwestii reprezentatywności.


[1] Dz.U. nr 54, poz. 276

[2] W. Masewicz, op.cit. s. 97

[3] Zob. szerzej : K.W. Baran, Posłuszne związki cenne dla szefa, Prawo co dnia, Nr 254 (8460) C

[4] R. Nadskakulski, Związkowa reprezentacja praw i interesów pracowniczych, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001, s. 94

[5] J. Stelina, Nowa koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej, PiZS 2008, nr 6, s. 2

[6] M. Pilszkiewicz, M. Seweryński, Problem reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, PiP 1995, nr 9, s. 4

[7] M. Latos-Miłkowska, Reprezentatywność w zbiorowych i w indywidualnych stosunkach pracy, [w :]  Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, red. L. Florek,  Warszawa 2007, s. 139

[8] J. Stelina, Pojęcie reprezentatywności związku zawodowego, PiZS 1995, nr 3, s. 56

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: związek zawodowy reprezentatywność
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres