www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne
KATEGORIA: Postępowanie cywilne Kanał RSS
WYNIKÓW: 90
Gabor Gościński   |   11 marca 2011
Właściwość miejscowa ogólna sądów cywilnych.
Ustalenie, który z sądów ? rejonowy czy okręgowy ? jest władny do rozpoznania sprawy w I instancji nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości co do właściwości. Strony sporu mogą mieć miejsce zamieszkania lub siedziby w okręgach...
Gabor Gościński   |   11 marca 2011
Organizacja sądów w sprawach cywilnych.
Zgodnie z art. 2 KPC, do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwościowości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. Organizację sądów powszechnych reguluje przede...
redakcja   |   11 marca 2011
Opłaty sądowe w sprawach cywilnych
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
redakcja   |   11 marca 2011
Gdzie złożyć pozew - sąd rejonowy czy okręgowy  ?
Sprawy cywilne (z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych) rozpatrywane są przez sądy powszechne. W zależności od "rodzaju" sprawy właściwy jest sąd rejonowy lub sąd okręgowy.
Gabor Gościński   |   11 marca 2011
Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę .
Pewien czas temu, za namową kolegi, pożyczyłem pewnemu ?biznesmenowi? pieniądze na inwestycje. Przezornie zabezpieczyłem jednak ich zwrot ustanawiając zastaw na jego samochodzie. Obecnie kieruję sprawę do sądu, jak powinienem...
Gabor Gościński   |   11 marca 2011
Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa.
Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego we Wrocławiu, który wynajmowałem pewnej rodzinie. 4 miesiące temu upłynął czas, na jaki była zawarta umowa. Mimo tego lokatorzy nie opuścili mieszkania. Jestem zmuszony skierować...
Gabor Gościński   |   11 marca 2011
Wartość przedmiotu sporu roszczeń związanych ze stosunkiem najmu lub dzierżawy.
Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego we Wrocławiu, który wynajmuję studentom. Ponieważ od pewnego czasu zalegali z zapłatą czynszu, rozwiązałam z nimi umowę. Lokatorzy wyprowadzili się, ale nie odzyskałam swoich...
Gabor Gościński   |   11 marca 2011
Jurysdykcja krajowa sądów cywilnych w postępowaniu procesowym.
Jurysdykcja krajowa określa właściwość sądów danego państwa do rozstrzygania sporów z zakresu prawa cywilnego. Samo postępowanie może toczyć się w dwóch trybach ? procesowym i nieprocesowym. Według tego podziału...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres