www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Obowiązki pracodawcy i pracownika   »   Powierzenie pracownikowi innej pracy (3 miesiące)

redakcja 12 listopada 2010 Powierzenie pracownikowi innej pracy (3 miesiące)


Nie ma potrzeby zmieniać umowy

Czasowe  powierzenie  innej pracy nie  wymaga zastosowania wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 par.2 K.p.), ani też konsultacji z zakładową organizacją związkową działającą u pracodawcy. Nie powoduje ono również zmiany dotychczasowej umowy o pracę. W orzecznictwie wyrażony został pogląd, zgodnie z którym powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę nie wymaga zachowania formy pisemnej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia  13 marca 1979 r., I PRN 18/79). Jednakże  jej zachowanie wskazane jest w celach dowodowych.

Szczególne potrzeby pracodawcy

Ustawodawca w art. 42 par. 4  K.p. nie podaje co to są „uzasadnione potrzeby pracodawcy”.  Pojęcie to wyjaśnił Sąd Najwyższy w  nadal aktualnym wyroku z dnia 8 sierpnia 1979 r. , I PR  55/79 (OSNCP 1980, nr 2, poz.  30). Sąd  uznał w nim, że „uzasadnione  potrzeby zakładu pracy” obejmują zakład jako całość, a nie tylko jednostkę  organizacyjną do której pracownik został skierowany.

 Powierzenie takie może mieć miejsce gdy:

 • następuje usuwanie awarii,
 • następuje usuwanie skutków klęski żywiołowej,
 • występuje absencja chorobowa na jednym z wydziałów ,
 • rozwiązano z pracownikiem danego wydziału umowę o pracę w trybie art. 52 par. 1 K.p. i istnieje potrzeba jego zastępstwa,
 • pracownik posiada uprawnienia specjalistyczne, które w danym okresie czasu mogą  być przydatne dla pracodawcy.

Kiedy wolno powierzyć pracownikowi inną pracę

Przeniesienie pracownika do innej pracy niż określona w jego umowie o pracę jest zgodna z  prawem, jeżeli: 1) powierzenie innej  pracy zostało podyktowane faktycznymi potrzebami pracodawcy, 2) nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym, 3) zmiana ta nie powoduje   obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia pracownika, 4) powierzona praca odpowiada  kwalifikacjom pracownika. Powyższe  warunki muszą zostać spełnione  łącznie.

Niekiedy potrzebne będą badania lekarskie

Praca, która ma zostać powierzona pracownikowi na podstawie oddelegowania  musi być dla  niego dozwolona ze względów zdrowotnych. Jeżeli jest to praca innego rodzaju oraz wykonywana w innych warunkach, pracownik powinien przejść badania lekarskie, które go do jej wykonywania dopuszczą. 

Przykład:

1.  Z powodu  panującej epidemii grypy na jednym z wydziałów zakładów mięsnych firmy    X  sześciu pracowników dostarczyło zwolnienie lekarskie. Pracodawca na okres 14 dni   powierzył ich obowiązki  kilku pracownikom innego wydziału tej firmy, ponieważ brak  pełnej obsady pracowników spowodowałby niewykonanie planów produkcyjnych. Oddelegowani pracownicy posiadali podobne kwalifikacje zawodowe. Ich wynagrodzenie za ten okres nie uległo zmianie.

2. Pracownik firmy X został wyrokiem sądu pracy przywrócony do pracy. W tym czasie na   jego stanowisku został zatrudniony inny pracownik. Pracodawca musi teraz dokonać odpowiednich procedur kadrowych w celu jego ponownego zatrudnienia. Do tego czasu na okres jednego miesiąca pracownikowi zostaje  powierzona inna praca zgodna z jego kwalifikacjami zawodowymi. Taka możliwość jest dopuszczalna w świetle wyroku SN z dnia  18 kwietnia 2000 r., I PKN 602/99 (OSNAP-wkł. 2000/21/5)  zgodnie z którym pracodawca w wykonaniu wyroku przywracającego do pracy na poprzednich warunkach może powierzyć pracownikowi na podstawie art. 42 par. 4 K.p. inną pracę niż określona w umowie o pracę, jeżeli wykonywanie pracy na stanowisku zajmowanym przez niego przed rozwiązaniem stosunku pracy nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych.  

Oddelegowanie tylko na 3 miesiące w ciągu danego roku kalendarzowego

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy jest możliwe na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Może się na nie składać kilka krótszych okresów, tak by  czas łączny nie przekroczył 3 miesięcy. Ustawodawca w art. 42 par. 4  K.p. nie zabronił jego  dzielenia. Może się też tak zdarzyć, że  faktyczny okres oddelegowania pracownika będzie  dłuższy niż 3 miesiące. 

Zobaczmy to na  przykładzie:

Annie M., zatrudnionej  jako sprzedawca pracodawca  powierzył obowiązki kasjerki na   okres od  dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Pani Anna posiada odpowiednie  kwalifikacje związane z obsługą kasy fiskalnej. Z uwagi na potrzeby kadrowe oddelegowanie zostało  przedłużone od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. Postępowanie pracodawcy nie narusza art. 42 par. 4  K.p., ponieważ następuje tutaj koniec starego roku kalendarzowego i wejście nowego.

Kwalifikacje

Powierzona czasowo praca musi być zgodna z kwalifikacjami pracownika. Pojęcie  kwalifikacji pracownika zdefiniował  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 października 2000 r., I PKN 61/00 (OSNP – wkł. 2001/10/9). Uznał on w nim, że  kwalifikacje to nie tylko  wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe, ale także predyspozycje psychiczne do wykonywania danej pracy oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego. W wyroku  Sądu  Najwyższego  z dnia  z 5 lutego 1998 r. , I PKN 515/97 (OSNAPiUS 1999 nr 2 poz. 46)  czytamy: „Pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie”. Powierzenie innej pracy nie może być wykorzystane przez  pracodawcę jako forma dyskryminacji pracownika. Potwierdził to Sąd  Najwyższy w wyroku  z dnia 8 maja 1997 r., I  PKN  131/97 (OSNAPiUS 1998, nr 6, poz.  178): „Powierzenie pracownikowi (technik chemik) pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie) w okresie biegnącego wypowiedzenia warunków pracy i płacy stanowi pogwałcenie normy art. 42 par. 4 K.p. (...)”.

Czy pracownik może odmówić ?

Pracownik nie powinien odmawiać wykonania innej pracy, jeżeli została mu ona powierzona prawidłowo. W przeciwnym razie pracodawca  może mu wypowiedzieć umowę o pracę.  

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 18 listopada 1999 r.,I PKN 370/99 (OSNAPiUS 2001., nr 7, poz. 225) pracownik ma obowiązek podjąć powierzoną inną pracę, chyba że skierowanie do innej pracy nastąpiło niezgodnie z przepisami. Pracownik, który odmawia wykonania sprzecznego z przepisami polecenia kierującego go do innej pracy nie narusza obowiązku pracowniczego, np. specjalista skierowany na podstawie art. 42 § 4 KP do prostych prac nie wymagających kwalifikacji.

W  wyroku z dnia 26 września 1978 r. , I PRN 54/78 (OSNCP, 1979, nr  30 poz.  60), Sąd  Najwyższy stwierdził, że : w razie odmowy podjęcia przez  pracownika innej pracy, niż określona w umowie o pracę w warunkach przewidzianych w art. 42 par. 4 K.p.  oraz rozwiązania z tej przyczyny przez zakład pracy umowy o pracę na podstawie art. 52 K.p., do kompetencji organów rozpatrujących spory o roszczenia pracowników ze stosunku pracy należy ocena, czy potrzeby zakładu pracy uzasadniały zastosowanie art. 42 par.  4 K.p. i czy wobec tego odmowa przez pracownika podjęcia tej innej pracy mogła uzasadniać jego zwolnienie z pracy na podstawie art. 52 K.p.

Podstawa prawna:

- art. 42 par. 4 K.p.; - wyrok SN z dnia 8 maja 1997 r., I PKN  131/97 (OSNAPiUS 1998, nr 6, poz.  178); - wyrok SN z dnia z 5 lutego 1998 r. , I PKN 515/97 (OSNAPiUS 1999 nr 2 poz. 46)

Stan prawny na 6 października 2010 r.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kodeks pracy powierzenie pracownikowi innej pracy
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1578    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres