www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Prawidłowe usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie sądowej

redaktor 16 grudnia 2012 Prawidłowe usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie sądowejNieobecność świadka na rozprawie sądowej powinna być zawsze pisemnie usprawiedliwiona. Usprawiedliwienie należy wysłać do sądu przed terminem rozprawy. Może być ono również złożone w biurze podawczym sądu.

Zaświadczenie lekarskie - od kogo?

W przypadku choroby do pisemnego usprawiedliwienia dołącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza sądowego. Powyższe wynika z treści art.  214[1] par. 1 Kodeksu postepowania cywilnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym ( Dz.U. z 2007 r., nr 123, poz. 849 z pożn. zm.) lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby,

Lista lekarzy sądowych jest dostępna w sekretariacie sądu danego wydziału albo na stronie internetowej sądu.

Usprawiedliwieniem nieobecności świadka w sądzie będą również inne udokumentowane nadzwyczajne okoliczności np. klęska żywiołowa, pogrzeb członka  rodziny, poród, pobyt w szpitalu. W wyjątkowych wypadkach, można telefonicznie powiadomić sąd, o przyczynie nieobecności. Z rozmowy telefonicznej zostaje wtedy sporządzona notatka sądowa. Jest ona dołączana do akt sprawy.

Przykładowy wzór wniosku o usprawiedliwienie niestawiennictwa świadka na rozprawie

 ……………, 2012 - ……-………

 

Sąd Okręgowy /Sąd Rejonowy

Wydział I...................

ul. ………………………….

00-000 ……………………..


Wnioskodawca

………………………………

………………………………

……………………………….(imię,nazwisko i adres świadka)

sygn. akt: ……………………..

 

Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa świadka na rozprawie

Wnoszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w charakterze świadka na rozprawie w dniu  ……………r. w sprawie o sygnaturze …………………….


Uzasadnienie

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………(należy podać dlaczego w wyznaczonym przez sąd dniu świadek z nadzwyczajnych przyczyn nie może przybyć na rozprawę)

 

………………………………….(Jan Kowalski)

Załączniki:

1)……………………………..

2)……………………………(należy wymienić dokumenty składane wraz z wnioskiem)

Co istotne, jeżeli świadek jest osobą przewlekle chorą albo niepełnosprawną, wtedy na jego wniosek złożony w formie pisemnej sąd może go przesłuchać w miejscu zamieszkania. Zezwala na to art.235 K.p.c. w powiązaniu z art.263 K.p.c.

Sprawdż:

Przesłuchanie świadka przez sąd w miejscu zamieszkania - czy jest możliwe?

W przypadku niestawienia się świadka na rozprawie sąd nakłada karę grzywny (art.274 par. 1 K.p.c.).

Podstawa prawna:

- art. 214[1] par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego 

Stan prawny na 16 grudnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd świadek niestawiennictwo
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Komentarze
~cecotmarian 28 Paź 2013 o godz.10:16
...w konkretnym przypadku: mieszkam od 4 lat w Wielkiej Brytanii, mam 2 dzięci:1,5 r i 11 l, pracującego męża. Mieszkanie w łodzi wynajmuję siostrze-wezwanie do sądu, dostarczone przez policjanta pozostało nieodebrane-dopiero pozostało nieodebrane-dopiero wizyta mojego ojca w komiseriacie spowodowała ujawnienie nr akt sprawy i terminu rozprawy. Synowa jest matką niepracującą opiekującą się dziećmi, a ojciec nie ma możliwości otrzymania urlopu z miejsca pracy na czas wyjazdu żony na rozprawę do Warszawy-nie mamy też pieniędzy na sfinansowanie niespodziewanego wyjazdu z wielkiej Brytanii dp Warszawy i z powrotem, ani też na opłacenie niani...czy mogę uzyskać zwolnienie sądu z przyjazdu na rozprawę i w jaki sposób....
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
47
~cecotmarian 28 Paź 2013 o godz.10:16
...w konkretnym przypadku: mieszkam od 4 lat w Wielkiej Brytanii, mam 2 dzięci:1,5 r i 11 l, pracującego męża. Mieszkanie w łodzi wynajmuję siostrze-wezwanie do sądu, dostarczone przez policjanta pozostało nieodebrane-dopiero pozostało nieodebrane-dopiero wizyta mojego ojca w komiseriacie spowodowała ujawnienie nr akt sprawy i terminu rozprawy. Synowa jest matką niepracującą opiekującą się dziećmi, a ojciec nie ma możliwości otrzymania urlopu z miejsca pracy na czas wyjazdu żony na rozprawę do Warszawy-nie mamy też pieniędzy na sfinansowanie niespodziewanego wyjazdu z wielkiej Brytanii dp Warszawy i z powrotem, ani też na opłacenie niani...czy mogę uzyskać zwolnienie sądu z przyjazdu na rozprawę i w jaki sposób....
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
47
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres