www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Regulamin Sklepu internetowego 2016: Postanowienia końcowe ? co zawierają

redaktor 04 lutego 2016 Regulamin Sklepu internetowego 2016: Postanowienia końcowe ? co zawierają

W Postanowieniach  końcowych Regulaminu Sklepu internetowego przedsiębiorca podaje te informacje, których nie uwzględnił w postanowieniach szczegółowych, a przepisy tego wymagają.

Mogą to być informacje :

a) o językach w których umowa może być zawarta (art. 66[1] par. 2 pkt 5 K.c),

b) o stosowaniu  lub nie stosowaniu Kodeksu dobrych praktyk. Jeżeli niniejszy kodeks jest stosowany, wtedy  przedsiębiorca podaje na jakiej stronie internetowej Klient może się z nim zapoznać lub oferuje  przesłanie  mu go w pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c) o właściwości sądu (sąd powszechny według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej albo przemiennej zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z pozn. zm.). ),

d) o odesłaniu do przepisów prawnych w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie (Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - Dz.U. 2014.827), przepisy Kodeksu cywilnego),

e) o możliwości zmiany Regulaminu (np. z powodu zmiany przepisów prawnych),

f) o dacie obowiązywania Regulaminu.

Przykład Postanowień końcowych w Regulaminie sklepu internetowego

§ ... Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk. Klient może zapoznać się z Kodeksem na stronie internetowej: ........................ Na życzenie Klienta Sprzedawca  prześle jego treść drogą elektroniczną w pliku PDF.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny według przepisów o właściwości  miejscowej ogólnej albo przemiennej zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z pózn. zm.).
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin ........................................................................ .
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem .......... r.
 5. Regulamin można pobrać w w formacie PDF pod linkiem ................. .

Klauzula niedozwolona:

1. Numer wpisu: 6273, data wpisu: 3 lutego 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  z dnia 16 grudnia  2015 r., sygn. akt XVII AmC 34006/13.

Sprawdż:

Przedsiębiorca nie powinien narzucać konsumentowi wyboru sądu

 2. Numer wpisu: 6247, data wpisu: 25 stycznia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego" – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 listopada 2015 r., sygn. akt XVII AmC 30522/13.

Sprawdż także:

Sprzedaż konsumencka: Kontrowersyjna klauzula niedozwolona - znasz ją?

Podstawa prawna:

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827)

Stan prawny na 4 lutego 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo e- commerce nawigacja konsumencka obowiązek informacyjny regulamin sklepu internetowego 2016
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres