www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Nowy obowiązek informacyjny w regulaminie sklepu internetowego

redaktor 12 stycznia 2016 Nowy obowiązek informacyjny w regulaminie sklepu internetowego

Zobacz:

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy : Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń przez konsumentów

Do 8 stycznia 2016 r. pozasądowym sposobem dochodzenia roszczeń w sektorze B2C była  mediacja lub sąd arbitrażowy. Kwestie te ustawodawca polski uregulował  art. 36 i art. 37 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o  Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 148).

Sprawdż:

Polubowny sąd konsumencki – kilka spraw

Dwa unijne akty prawne

W sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów na linii konsument – przedsiębiorca obowiązuje Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE , a od  9 stycznia 2016 r. dodatkowo Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.Urz.UE L 165 z dnia 18 czerwca 2013 r. ). Dotyczy ono rozstrzygania sporów konsumenckich przez Internet (tzw. ODR).   

W art. 5 ust. 2 niniejszego Rozporządzenia ustawodawca unijny podaje:  „Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii”.

Platforma ODR pełni m.in. następujące funkcje:

a) udostępnia elektroniczny formularz skargi,

b) informuje o skardze strony, przeciwko której została wniesiona skarga,

c) wskazuje właściwy podmiot ADR lub podmioty ADR i przekazuje skargę podmiotowi ADR, na korzystanie z którego strony wyraziły zgodę,

d) nieodpłatne udostępnia elektroniczne narzędzia rozpatrywania spraw, które umożliwią stronom i podmiotowi ADR prowadzenie postępowań w zakresie internetowego rozstrzygania sporu za pośrednictwem platformy ODR,

e) udostępnia stronom i podmiotowi ADR tłumaczenie informacji, które są niezbędne dla rozstrzygnięcia sporu i które są wymienianie za pośrednictwem platformy ODR,

f) udostępnienia  formularz elektroniczny, przy pomocy którego podmioty ADR przesyłają następujące informacje : datę otrzymania dossier skargi, przedmiot sporu, datę zakończenia postępowania ADR, wynik postępowania ADR.

Informacja o platformie ODR

Nowy obowiązek informacyjny przedsiębiorcy wynika z  treści motywu 30  niniejszego Rozporządzenia. W celu zapewnienia  konsumentów o  istnieniu platformy ODR, przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług powinni podawać na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do tej platformy. Przedsiębiorcy powinni podawać również swój adres poczty elektronicznej, tak by konsumenci mieli pierwszy punkt kontaktu. Znaczna część internetowych umów sprzedaży i umów o świadczenie usług jest zawierana przy pomocy internetowych pośredników, którzy skupiają lub ułatwiają internetowe transakcje między konsumentami i przedsiębiorcami. Pośrednicy internetowi to internetowe platformy, które pozwalają przedsiębiorcom udostępniać swoje produkty lub usługi konsumentom. Tacy internetowi pośrednicy powinni zatem mieć taki sam obowiązek podawania łącza elektronicznego do platformy ODR.

Ważne!

Komisja  UE wydała przepisy wykonawcze do Rozporządzenia nr 524/2013: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1051 z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące rozwiązań w zakresie korzystania z funkcjonalności platformy internetowego rozstrzygania sporów, rozwiązań dotyczących elektronicznego formularza skargi i rozwiązań w zakresie współpracy między punktami kontaktowymi przewidzianymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.U.UE.L.2015.171.1) jest dostępne na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.171.01.0001.01.POL

Przykładowy zapis w regulaminie sklepu internetowego

"Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. maja 2013 r.  w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich  (Dz. Urz. UE 2013 L 165/1) konsument może skorzystać z europejskiej platformy ODR.  Ułatwia ona pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Łącze elektroniczne do platformy ODR jest dostępne pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres poczty elektronicznej  ........................... (nazwa i adres przedsiębiorcy )  to .................................”.

Co istotne, podane  linki powinny być aktywny.

Podstawa prawna:

- art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.Urz.UE L 165 z dnia 18 czerwca 2013 r. ).

Regulaminy zgodne z prawem w 2016 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: regulamin sklepu internetowego obowiązek informacyjny nawigacja konsumencka. regulamin sklepu internetowego 2016
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1