www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rodzice a dzieci
KATEGORIA: Rodzice a dzieci Kanał RSS
WYNIKÓW: 50
redakcja   |   27 marca 2012
Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej z wnioskiem o ustanowienie kurateli
Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej może złożyć każdy zainteresowany, zwłaszcza członek rodziny. Sąd może wszcząć postępowanie z urzędu. Wniosek może być złożony celem uniemożliwienia rodzicowi wykonywania...
marcin.zaborek   |   09 marca 2012
RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.
W trakcie postepowań sądowych w sprawach rodzinnych niejednokrotnie konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłych celem uzyskania kompleksowej, pełnej diagnozy problemu związanego z funkcjonowaniem rodziny. Oczywiście, podstawą...
prawnik   |   01 lutego 2012
Wniosek o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem
Darmowy wzór wniosku o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
prawnik   |   27 stycznia 2012
Wniosek o uchylenie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem
Wzór wniosku o uchylenie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
prawnik   |   27 stycznia 2012
Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
Wzór wniosku o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka ( zmiana imienia dziecka / zmiana nazwiska dziecka / zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę / zmiana szkoły dziecka / wystąpienie z wnioskiem o paszport )
marcin.zaborek   |   20 stycznia 2012
Kontakty a decyzje w sprawach dziecka
Sądowe uregulowanie kontaktów jednego rodzica z dzieckiem w sytuacji, gdy każde z rodziców małoletniego ma pełną władzę rodzicielską, nie wyklucza zaistnienia sporu w kwestii istotnej dla dziecka. Wówczas na podstawie art....
marcin.zaborek   |   18 stycznia 2012
Kiedy należy wnosić o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem?
Zgodnie z treścią art. 1135 k.r. i o. ?Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka?. Wniosek o zmianę kontaktów uregulowanych przez Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym, jak...
marcin.zaborek   |   18 stycznia 2012
Miejsce zamieszkania dziecka
Zgodnie z treścią art. 26 kodeksu cywilnego: §1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres