www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rodzice a dzieci
KATEGORIA: Rodzice a dzieci Kanał RSS
WYNIKÓW: 50
redakcja   |   03 października 2011
Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem - wzór  darmowy
Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest sąd miejsca zamieszkania dziecka, a przypadku braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca jego pobytu.
marcin.zaborek   |   22 września 2011
Kontakty z dzieckiem a alimenty.
W czasie pełnienia funkcji zawodowego kuratora rodzinnego stykałem się z sytuacją, w której zobowiązany uniemożliwiał realizację kontaktów z powodu niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez uprawnionego. Matka...
marcin.zaborek   |   19 września 2011
Wniosek o uregulowanie kontaktów - osoby uprawnione, właściwość sądu
W sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami lub innymi osobami uprawnionymi do kontaktów z dzieckiem, każda z tych osób może wystąpić do Sądu z wnioskiem o ich uregulowanie. Wśród osób uprawnionych do kontaktów z...
marcin.zaborek   |   30 sierpnia 2011
Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem? Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania.
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów może zostać wniesiony w sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości kontaktów z dzieckiem lub gdy działania rodzica, pod pieczą którego dziecko pozostaje, powodują niemożność...
marcin.zaborek   |   30 sierpnia 2011
Co robić w razie utrudniania kontaktów z dzieckiem ?
Znowelizowany kodeks postępowania cywilnego określa na nowo procedurę dotyczącą wykonywania kontaktów z dzieckiem. Wprowadzone przepisy szczególny nacisk kładą na uprawnienia rodzica, któremu utrudniane są kontakty z dzieckiem...
marcin.zaborek   |   26 sierpnia 2011
Kontakty z dzieckiem
Kontakty z dzieckiem zostały uregulowane w Oddziale 3 Rozdziału II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. w art. 113- 113 6 k.r. i o. Mają do nich prawo nie tylko rodzice, ale i dziadkowie. Są to osobiste spotkania osób...
redaktor   |   23 lipca 2011
Czy fakt śmierci ojca przed urodzeniem dziecka ma znaczenie prawne?
Czy fakt śmierci ojca przed urodzeniem dziecka ma znaczenie prawne?
Elena   |   23 lipca 2011
Małżeństwa homoseksualne a dobro dziecka
Nie ulega wątpliwości, iż problem postawiony w temacie jest dość aktualny i zasługuje na uwagę, tym bardziej, że obecnie tak wiele mówi się o legalizacji związków homoseksualnych. Niektórzy widzą nawet potrzebę uznania...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1