www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rodzice a dzieci
KATEGORIA: Rodzice a dzieci Kanał RSS
WYNIKÓW: 50
marcin.zaborek   |   15 grudnia 2011
Gdy dziecko nie chce spotkać się z rodzicem w ustalonym przez sąd terminie kontaktów
W swoim doświadczeniu kuratora zawodowego wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, gdy dziecko nie chciało spotykać się z uprawnionym do kontaktów rodzicem. Często reakcją małoletniego był płacz, ucieczka do innego pokoju,...
redakcja   |   18 listopada 2011
Porozumienie stron w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi
Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje rozwodzącym się rodzicom możliwość zawarcia porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Poniżej znajdą Państwo bezpłatny wzór porozumienia...
marcin.zaborek   |   13 listopada 2011
Przymusowe odebranie małoletniego na kontakty z uprawnionym przez kuratora sądowego
Wielokrotnie podczas wykonywania obowiązków służbowych kuratora sądowego spotykałem się z sytuacją, w której pomimo prawomocnego postanowienia sądu regulującego kontakty z dzieckiem, uprawniony nie mógł ich realizować z...
marcin.zaborek   |   13 listopada 2011
Zakaz kontaktów z dzieckiem ? zakaz styczności
Zgodnie z art. 1132 § 1 k.r. i o., jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd ograniczy kontakty rodzica z dzieckiem. Paragraf 2 powołanego przepisu uszczegóławia możliwe formy ograniczeń wskazując, iż sąd może w szczególności:...
marcin.zaborek   |   11 listopada 2011
Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem
Kontakty z małoletnim mogą się odbywać w obecności kuratora sądowego w trybie art. 113 2 § 2 pkt. 3 k.r.i o. (udział). Wówczas obowiązkiem kuratora jest dopilnowanie terminowości wyznaczonego kontaktu tj. godziny rozpoczęcia...
marcin.zaborek   |   24 października 2011
Ugoda w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
W postępowaniu dotyczącym uregulowania kontaktów z dzieckiem warto podejmować próby polubownego uzgodnienia zarówno sposobu, jak i terminu tych kontaktów. Ugoda może być wynikiem porozumienia pomiędzy zainteresowanymi,...
redakcja   |   21 października 2011
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej - bezpłatny wzór
Poniższy wzór dotyczy dziadka, który wnosi o pozbawienie władzy rodzicielskiej matki dziecka. W uzasadnieniu dziadek wskazuje, że matka dziecka nie interesuje się jego losem, utrzymuje kontakty z mężczyznami, których sprowadza...
marcin.zaborek   |   11 października 2011
Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska
Zgodnie z art. 113 § 1 k.r. i o. kontakty z dzieckiem są kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej. Sytuacja gdy jeden z rodziców ma uregulowane kontakty z dzieckiem w ściśle określonych terminach, nie oznacza, iż nie może...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres