www.prawnik-online.eu   »   Profil użytkownika: Elena

Profil: Elena

Dane

K
K
K
37 lat
kobieta
9
270

Avatar

Opublikowane przez Elena
Elena   |   08 sierpnia 2011
Mediacja - zarys postępowania mediacyjnego
Alternatywne rozwiązywanie sporów (Alternative Dispute Resolution)- zarys postępowania mediacyjnego. Uwagi praktyczne na podstawie polskiego systemu prawnego.
Elena   |   07 sierpnia 2011
Prawo do obrony. Zarys regulacji prawnej i praktycznego zastosowania.
Istotne znaczenie teoretyczne oraz praktyczne zajmuje zagadnienie prawa do obrony. Na samym początku należy dookreślić, że prawo do obrony uznawane było już w procesie antycznym. Nie obejmowało ono jednak niewolników (ci zawsze...
Elena   |   01 sierpnia 2011
Internacjonalizacja polityki społecznej - aspekty prawne.
Na potrzeby niniejszej pracy, uwzględniając aspekt teoretyczny, należy rozpocząć od zdefiniowania pojęcia, które stanowi przedmiot poniższych rozważań. Internacjonalizacja to inaczej umiędzynarodawianie. Na gruncie prawa...
Elena   |   29 lipca 2011
Mikrośrodowisko, społeczność lokalna, najbliższe otoczenie socjalno-bytowe jako czynniki wpływające na przestępczość
Na potrzeby niniejszych rozważań należy już na wstępie zaznaczyć, że poprzez mikrośrodowisko, społeczność lokalną, najbliższe otoczenie socjalno-bytowe rozumie się przyjaciół, kolegów, znajomych, grupy rówieśnicze oraz...
Elena   |   27 lipca 2011
Zakład karny w ujęciu jednostki przeznaczonej do odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety
Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie jest jednostką typu półotwartego, przeznaczony jest dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy. Znajdują się w nim oddziały : ? aresztu śledczego dla kobiet tymczasowo aresztowanych, ?...
Elena   |   23 lipca 2011
Małżeństwa homoseksualne a dobro dziecka
Nie ulega wątpliwości, iż problem postawiony w temacie jest dość aktualny i zasługuje na uwagę, tym bardziej, że obecnie tak wiele mówi się o legalizacji związków homoseksualnych. Niektórzy widzą nawet potrzebę uznania...
Elena   |   21 lipca 2011
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w stosunku do kobiet jako szczególnej kategorii więźniów
Zasady wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet określają przepisy kodeksu karnego wykonawczego . Artykuł 87 kodeksu karnego wykonawczego reguluje odbywanie kary przez kobiety, jest to podstawowy przepis w tym zakresie....
Elena   |   20 lipca 2011
Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2011 - wymogi formalne
Komisje kwalifikacyjne Okręgowych Rad Adwokackich rozpoczęły nabór wymaganych dokumentów na aplikację, której termin został ustalony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień 24 września 2011 roku. Wnioski o dopuszczenie na...
Zobacz wszystkie porady

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres