www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Rozwiązanie umowy o pracę

prawnik 21 stycznia 2012 Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Z inicjatywą rozwiązania umowy w drodze porozumienia może wystąpić każda ze stron stosunku pracy. Porozumienie jest bowiem zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika. W przypadku zawarcia porozumienia  rozwiązanie umowy o pracę następuje w terminie ustalonym przez strony. Nie obowiązuje żaden  termin ustawowy.


Sprawdź : 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy o pracę  jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika. Ma ono na celu zakończenie stosunku pracy.  Co istotne,  jest ono skuteczne i dokonane nawet,  gdy druga strona odmawia jego przyjęcia. Ważne jest, że miała ona możliwość poznania jego treści (art. 61 par.1 K.c. w powiązaniu z art.300 K.p.). Powinno mieć ono  formę pisemną  oraz  podaną  informację o odwołaniu się od niego do sądu pracy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w ciąży, pracownicy przebywającej na urlopie  macierzyńskim, ponieważ zabrania mu tego  art. 177 par.1 K.p.  Nie może również zwolnić za wypowiedzeniem pracownika, któremu brakuje nie  więcej niż 4 lata  do osiągnięcia  wieku emerytalnego (art. 39 K.p.).

Pracownik ma prawo odwołać się wypowiedzenia każdej umowy o pracę. Niezgodne z prawem wypowiedzenie może skutkować dwojakimi konsekwencjami:

- przywrócenie pracownika do pracy;
- odszkodowanie.

Sprawdź również : 

Rozwiązanie umowy na okres próbny
Rozwiązanie umowy o pracę na czas zastępstwa
Rozwiązanie umowy na czas określony

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest jednostronnym oświadczeniem woli, które ma na celu natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy.

Może być ono dokonane przez pracodawcę z przyczyn zawinionych przez pracownika oraz z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Na podstawie art. 52 par. 1  K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w przypadku:


1) ciężkiego naruszenia przez pracownika  podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika  w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku , jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień, koniecznych  powykonywania pracy na zajmowanym stanowisku .

Zgodnie z art. 53 par. 1 K.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:  

a)  dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,  

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w  dwóch przypadkach:


1) jeżeli pracodawca nie przeniesienie pracownika do innej pracy, pomimo posiadania przez pracownika świadectwa lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy (art. 55 par.1 K.p.);
2) gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. (art.55 par. 1[1] K.p.).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Co ważne, nie może ono nastąpić po upływie 1 miesiąca odzyskania przez stronę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.  

Sprawdź również : 

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy bez okresu wypowiedzenia
Zakaz wypowiadania umów o pracę
- Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny

Podstawa prawna:

- art.30 par.1 pkt 1-3 K.p.;
- art. 52 par. 1 K.p.;
- art. 55 par. 1-1[1]K.p.;
- art. 300 K.p.;
- art. 61 K.c.

Stan prawny  na 21 stycznia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wypowiedzenie rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie za porozumieniem stron
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres