www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wynagrodzenie   »   Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

redaktor 21 sierpnia 2011 Termin wypłaty wynagrodzenia za pracęTermin stały

Pracodawca nie może dowolnie zmieniać terminu wypłaty wynagrodzenia. Nowy termin wypłaty musi być zawsze uzgadniany z zakładową organizacją związkową. W przypadku, gdy takiej organizacji nie ma u pracodawcy, wtedy może on samodzielnie dokonać powyższej zmiany. Informacja o nowym terminie wypłaty wynagrodzenia musi być podana do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy (np. tablica ogłoszeń, Intranet).  

Informacja dla pracownika

Określenie o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę powinno być podane  w  informacji o warunkach zatrudnienia skierowanej do pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 par. 3 pkt 2 K.p.).

Co mówią przepisy

Zgodnie z art. 85 par. 1 K.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Co ważne, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane z dołu (za miesiąc poprzedni) zawsze w pełnej wysokości nie póżniej niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym (sobota, niedziela, święto), wtedy  być ono  uregulowane  dzień wcześniej (art 85 par. 2 i 3 K.p.). Jest  to ogólna zasada kodeksowa. W kwestii spornej odnośnie kwoty otrzymanej wypłaty pracownik może żądać od pracodawcy udostępnienia mu do wglądu jego dokumentacji płacowej.

Ważne!

W myśl wyroku Sądu Najwyższego (dalej: SN) z dnia 4 sierpnia 1999 r., I PKN 191/99 (OSNP z 2000 r. nr 22, poz. 814) strony mogą w umowie o pracę określić, że wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie wypłaca się z góry.

Wypłata wynagrodzenia na  konto

Pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia  w gotowce do rąk pracownika, lub na podany przez niego rachunek bankowy jeżeli pracownik wyraził swoją zgodę na  piśmie.

Obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w formie przelewu  bankowego ma miejsce wtedy, gdy  taki zapis istnieje w układzie zbiorowym pracy, obowiązującym u pracodawcy (art. 86 par. 3 K.p.).

Potwierdził to SN w wyroku  z dnia 24 września  2003 r., I PK 324/02 (OSNP 2004, nr 18, poz. 313): ”Wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 par. 3 K.p.) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 par.2 K.p.)”.

W jakim terminie

Pracownicy, którzy  otrzymują u pracodawcy  wynagrodzenie na rachunek bankowy powinni mieć je już do dyspozycji w ustalonym w przepisach wewnątrzzakładowych dniu wypłaty. Zatem pracodawca musi je przekazać odpowiednio wcześniej na podane mu przez pracowników konta bankowe. Bank musi mieć czas na ich zaksięgowanie.

Co istotne, pracownik nie ponosi kosztów przelewu jego wynagrodzenia na konto.

Odsetki ustawowe

Pracodawca, który opóżnia wypłatę wynagrodzenia musi liczyć się z żądaniem  wypłaty odsetek ustawowych. Liczone są one od dnia jej stałego terminu. Zezwala na to art.481 par.1 K.c w powiązaniu z art.300 K.p., w którym pracownik jest wierzycielem, a pracodawca dłużnikiem.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2008 r., nr 220, poz.1434) od dnia 15 grudnia 2008 r. do nadal odsetki ustawowe  wynoszą 13% w stosunku  rocznym.

Ważne!

Pracownik nie może się zrzec prawa  do wynagrodzenia  ani przenieść go na inną osobę (art. 84 K.p.). Powyższe nie dotyczy  sytuacji, gdy do odebrania wynagrodzenia w całości lub w części jest  uprawniony małżonek pracownika  na mocy  nakazu sądowego  wynikającego z art. 28  par. 1  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pracownik nie może żądać wypłaty wynagrodzenia przed terminem wypłaty, ponieważ niniejsze  świadczenie  może  być dokonane  dopiero w dniu wypłaty.

Podstawa prawna:

- art. 29 par. 3 pkt 2 K.p ;

- art. 84 K.p.;

- art. 85 K.p.;

- art. 94 pkt 5 K.p.;

- art.300 K.p.;

- art.481 par.1 K.c.;

-art.28  par. 1 KRO;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2008 r., nr 220, poz.1434);

- wyrok SN z dnia 4 sierpnia 1999 r., I PKN 191/99 (OSNP z 2000 r. nr 22, poz. 814);

- wyrok SN z dnia 24 września  2003 r., I PK 324/02 (OSNP 2004, nr 18, poz. 313)

Stan prawny na  20 sierpnia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rachunek bankowy wynagrodzenie za pracę terminy odsetki ustawowe
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres