www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Spółka partnerska   »   Umowa spółki partnerskiej ? wzór z komentarzem.

Gabor Gościński 13 stycznia 2011 Umowa spółki partnerskiej ? wzór z komentarzem.

Umowa spółki partnerskiej ? wzór z komentarzem.
Skorzystaj już dziś
juz od 59zł
lub

Forma umowy spółki partnerskiej

Zgodnie z art. 92 KSH umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W dokumencie powinny znaleźć się wszystkie postanowienia, które w przyszłości mają obowiązywać pomiędzy wspólnikami. Dokonanie ich w innej formie czy też w innym dokumencie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych. Oznacza to, że będą traktowane, jakby nigdy nie istniały. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest sporządzanie załączników do umowy, które regulują szczegółowo kwestię jedynie podstawowo uregulowaną w samej umowie. Z umowy spółki musi wynikać jednoznacznie, że celem wspólników jest zawiązanie spółki i uczestniczenie w niej. Wspólnik nie może uzależnić swojego przystąpienia do spółki od jakiegokolwiek warunku. Z momentem podpisania umowy spółki godzi się bezwarunkowo na każde postanowienie zawarte w dokumencie. Umowę spółki muszą podpisać wszyscy wspólnicy.

Postanowienia obligatoryjne umowy spółki partnerskiej

Obligatoryjne postanowienia umowne to inaczej postanowienia obowiązkowe. Muszą się one bezwzględnie znaleźć w konkretnej umowie, aby można mówić o danym jej typie. Innymi słowy, bez zawarcia w umowie postanowień wymaganych przez ustawę, w ogóle nie dojdzie do powstania spółki. Postanowienia obligatoryjne nie mogą być zmienione poprzez wprowadzenie odmiennych regulacji przez wspólników.

Zgodnie z art. 91 KSH każda umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:
1)   określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
2)   przedmiot działalności spółki,
3)   nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 (jeżeli wspólnicy przewidzą w umowie taką odpowiedzialność),
4)   w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
5)   firmę i siedzibę spółki,
6)   czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
7)   określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Postanowienia fakultatywne umowy spółki partnerskiej 

Fakultatywne postanowienia umowne to takie, które mogą być dowolnie zmienione przez wspólników. Ustawodawca tworzy pewną modelową regulację, ale to od wspólników zależy, czy chcą ją stosować, czy może wolą odmiennie ukształtować daną kwestię. Na możliwość wprowadzenia postanowień umownych najczęściej wskazują takie ustawowe zwroty jak:  „umowa spółki może przewidywać” czy „chyba że umowa stanowi inaczej”. Często jednak brak tak wyraźnej dyspozycji. Co ważne, brak uregulowania przez wspólników w umowie spółki danej sytuacji wcale nie oznacza braku regulacji w ogóle. W tej mierze zastosowanie znajdą przepisy kodeksowe.

W przypadku spółki partnerskiej, wspólnicy mogą przede wszystkim odmiennie uregulować zagadnienia dotyczące:
1)   sposobu reprezentacji spółki (art. 89 w zw. z  art. 30 § 1 KSH),
2)   prowadzenia spraw spółki (art. 89 w zw. z  art. 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 KSH),
3)   udziału w zyskach i stratach (art. 89 w zw. z art. 51, 52, 53 KSH),
4)   prowadzenia działalności konkurencyjnej przez wspólnika (art. 89 w zw. z art. 56 KSH),
5)   rozwiązania spółki (art. 98 § 1 pkt 1, 101 KSH),
6)   likwidacji spółki (art. 89 w zw. z art. 67 § 1 i 70 § 1 zdanie 3 KSH),
7)   podziału majątku likwidowanej spółki (art. 89 w zw. z art. 82 § 2 KSH) oraz
8)   zasad pokrycia niedoboru majątku spółki (art. 89 w zw. z art. 83 KSH).

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka spółka partnerska umowa
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1