www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy
KATEGORIA: Urlopy Kanał RSS
WYNIKÓW: 134
redaktor   |   01 lipca 2013
Udzielenie części urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka z powodu pobytu jego matki w szpitalu - wzór
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 180 par. 6[1] Kodeksu pracy w przypadku, gdy pracownica - matka dziecka wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego i wymaga opieki szpitalnej wówczas, pracownik - ojciec...
redaktor   |   26 czerwca 2013
Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy w czasie urlopu rodzicielskiego - wzór
Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u swojego pracodawcy. Zezwala na to ustawodawca w art. 182[1a] par. 6 Kodeksu pracy.
redaktor   |   26 czerwca 2013
Wniosek pracownika o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z pracą wykonywaną u swojego pracodawcy. Zezwala na to art. 182[1a] par. 6 Kodeksu pracy poprzez odesłanie do art. 182[1] par.5 i 6 K.p.
redaktor   |   25 czerwca 2013
Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego - wzór
Wniosek pracownika w sprawie podjęcia pracy w czasie gdy korzysta on z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie jest wiążący dla pracodawcy. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.
redaktor   |   25 czerwca 2013
Wniosek o dopuszczenie do pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego - wzór
Dodatkowy urlop macierzyński pracownik może połączyć z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Stosowny wniosek należy złożyć na piśmie w terminie nie...
redaktor   |   24 czerwca 2013
Wniosek pracownicy o rezygnację  z części urlopu rodzicielskiego - wzór
W art. 179[3] par. 1 Kodeksu pracy ustawodawca wprowadził możliwość rezygnacji pracownicy z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części.
redaktor   |   24 czerwca 2013
Wniosek pracownicy o rezygnację z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego - wzór
W art. 179[2] par. 1 Kodeksu pracy ustawodawca wprowadził możliwość zrezygnowania przez pracownicę z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części.
redaktor   |   23 czerwca 2013
Wniosek pracownicy o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego - wzór
Pracownica - matka dziecka może skorzystać z przysługującego jej prawa do urlopu rodzicielskiego składając, nie póżniej niż 14 dni po porodzie jeden pisemny wniosek o udzielenie bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres