www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną ? podstawowe informacje

wanda50plus 07 czerwca 2015 Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną ? podstawowe informacje

Zobaczmy przepisy

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) zmieniła  treść art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  - Dz.U. 2014.243 (dalej: Pt). Zgodnie z jego dyspozycją: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę”.

W art. 2 pkt 43  Pt prawodawca definiuje „telekomunikacyjne urządzenie końcowe”  jako urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci . Przykładowo będzie nim komputer, telefon, tablet,

Zgoda abonenta lub użytkownika  musi spełniać warunki z art. 174 Pt tzn.

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści (np. z zapisu w regulaminie),

2) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika ( np. zaznaczenie check-boxa, wysłanie potwierdzenia ),

3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat ( podanie linku dezaktywującego przesyłanie informacji handlowej).

Konieczna zgoda

W świetle art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn.: Dz.U. 2013.1422 )  informację  handlową uważa się za zamówioną, jeśli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Chodzi tutaj o nieskonkretyzowaną informację , a nie  dotycząca określonego produktu lub usługi (np. informacja o szkoleniach dotyczących prawa pracy).

Informacja handlową jest bowiem każda informacja promująca towary, usługi lub wizerunek przedsiębiorcy ( art. 2 pkt 2 ustawy).

... o którą wcześniej należy zapytać

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wyjaśnia:

„Nie każde zatem upublicznienie  adresu mailowego np. na stronie internetowej może zostać uznane za udostępnienie go w celu otrzymania informacji handlowych. Jednocześnie w celu uniknięcia narażenia się na ewentualny zarzut naruszenia obowiązujących przepisów również w stosunkach dwustronnie profesjonalnych  przedsiębiorca powinien wystąpić przed przesłaniem informacji handlowej o zgodę adresata przekazu. (...) nie ma przeszkód aby zapytanie o zgodę zostało przesłane np. na adres e – mail przedsiębiorcy (...).

Odnosząc się do treści samego formułowania zapytania o zgodę  należy wskazać, że (...) zapytania dotyczące wyrażenia zgody na marketing bezpośredni powinny być formułowane (...),  tak by nie promowały, choćby ubocznie,  towarów czy usług oferowanych przez przedsiębiorcę”.

„W związku z tym najbardziej rekomendowanym sposobem pozyskiwania zgody jest umożliwienie odbiorcy wyrażenia zgody podczas korzystania ze strony internetowej przedsiębiorcy np. poprzez wpisanie adresu e- mail w elektroniczny formularz, a następnie potwierdzenie zgody poprzez link aktywacyjny lub uzyskanie stosownej zgody przy okazji zawierania umowy sprzedaży lub o świadczenie usług” [1]

Podsumujmy

 W mailu wysyłanym z zapytaniem o możliwość wysłania oferty handlowej powinny znajdować się:

1) nazwa firmy i profil jej działalności ( np. firma ABC, która świadczy usługi szkoleniowe),

2) zapytanie o wyrażenie  zgody na przesyłanie oferty handlowej firmy,

3) link aktywny do odpowiedzi potwierdzającej,

4) info o sposobie pozyskania  adresu,

5) odwołanie się do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

6) podpis osoby wysyłającej zapytanie.

Pod treścią zapytania (np. pod nazwiskiem osoby wysyłającej zapytanie) lub w stopce można zamieścić  nazwę firmy i adres mailowy do korespondencji.

Wysyłając zapytanie o zgodę na przesłanie informacji handlowej  nie należy zamieszczać logo firmy, lub przekazywać jakichkolwiek treści  reklamowych np. poprzez  podanie info o produkcie czy usłudze, promocjach albo promować pośrednio stronę internetową firmy poprzez  podanie  linka do aktualnej oferty ponieważ wtedy stanowi to informację  handlową. W zapytaniu nie należy także zamieszczać linku do odmowy zgody, ponieważ takie działanie jest zabronione.

Objaśnienie

[1] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/muchacki/7201oa.pdf

Podstawa prawna:

- art. 2 pkt 43, art. 172 ust. 1, art. 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  (Dz.U. 2014.243)

- art. 2 pkt 2, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn.: Dz.U. z 2013.1422 )

Stan prawny na 7 czerwca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: SPAM informacja handlowa e-mail marketing
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres