www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy   »   Źródła zbiorowego prawa pracy.

mariusz.szaszor 07 września 2010 Źródła zbiorowego prawa pracy.

Wśród powszechnych źródeł zbiorowego prawa pracy wymienić należy Konstytucję, ustawy, rozporządzenia oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe. Pomijając unormowania konstytucyjne dotyczące podstawowych wolności związkowych i ich granic, skupić należy się przede wszystkich na normach o charakterze ustawowym, które to stanowią osnowę[1] zbiorowego prawa pracy. Wśród podstawowych aktów ustawowych regulujących problematykę zbiorowych stosunków pracy wymienić należy ustawy:

- o związkach zawodowych[2];

- o organizacjach pracodawców[3];

- o rozwiązywaniu sporów zbiorowych[4];

- o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego[5];

- o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego[6];

- przepisy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych[7];

- przepisy dotyczące transferu zakładu pracy lub jego części[8];

- ustawa o europejskich radach zakładowych[9];

- ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej[10];

- ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych[11];

- ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji[12];

- ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[13];

 Źródłami zbiorowego prawa pracy nie są tzw. autonomiczne źródła prawa pracy tworzone przez same strony stosunku pracy w sposób specyficzny. Akty takie jak układy zbiorowe, porozumienia, regulaminy i statuty regulują sytuację konkretnych podmiotów, co świadczy o potrzebie zaliczenia ich do źródeł indywidualnego prawa pracy.

Oprócz ustaw wewnętrznych problematyka zbiorowego prawa pracy uregulowana jest również w szeregu innych aktów prawnych takich jak ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz prawo wspólnotowe. Wśród ratyfikowanych umów międzynarodowych na szczególną uwagę zasługuje Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych[14], Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych Wolności[15], Europejska Karta Społeczna[16] oraz Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy w szczególności konwencja nr 87 oraz 98 określane mianem fundamentalnych konwencji.

W chwili obecnej problematyka zbiorowego prawa pracy uregulowana jest w szeregu różnego rodzaju aktów prawnych różnej rangi. Ogromne rozproszenie materiału normatywnego w konfrontacji z zachodzącą przebudową ustroju pracy[17] oraz wzrastającą rolą dialogu społecznego[18] podnoszone było wśród przedstawicieli doktryny za główną słabość tej dziedziny prawa, w związku, z czym pojawienie się głosów za kodyfikacją było naturalnym etapem rozwoju tej dziedziny prawa.[1] K.W. Baran, op.cit. s. 35

[2] Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.

[3] Dz. U. Nr 55, poz 235 ze zm.

[4] Dz. U. Nr 55, poz. 236 ze zm.

[5] Dz.U. 1981 Nr 24 poz. 123

[6] Dz. U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.

[7] Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.

[8] Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.

[9] Dz. U. Nr 62, poz. 556 ze zm.

[10] Dz. U. Nr 62, poz. 551 ze zm.

[11] Dz. U. Nr 43, poz. 163 ze zm.

[12] Dz. U. Nr 79, poz. 550 ze zm.

[13] Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.

[14] MPPOiP Dz.U.77.38.167; wszedł w życie 18 czerwca 1977r.

[15] Dz.U. 1993 Nr 61 poz.284-285; ratyfikowana 19.01.1993r.

[16] Dz. U. Nr 8, poz.67

[17] I. Boruta, W sprawie przyszłości prawa pracy, PiZS 2005, nr 4, s. 3

[18] W. Sanetra, Kilka refleksji o przyszłości prawa pracy, PiZS 2006, nr 1, s. 5

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zbiorowe prawo pracy związek zawodowy
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres