www.prawnik-online.eu   »   Tag: związek zawodowy
TAG: związek zawodowy
WYNIKÓW: 29
mariusz.szaszor   |   21 grudnia 2010
Uprawnienia związków zawodowych w zakresie zbiorowych praw.
Wśród szeregu uprawnień związków zawodowych na szczególna uwagę wpływają dwa uprawnienia o rodowodzie konstytucyjnym zawarte w art. 59 Konstytucji RP, jakimi są : uprawnienie do negocjowania układów zbiorowych i porozumień...
mariusz.szaszor   |   18 listopada 2010
Miejsce związków zawodowych w zbiorowym prawie pracy.
Faktyczny rozwój zbiorowego, po roku 1989r. wiąże się z wykształceniem autentycznych partnerów społecznych takich jak pracodawcy, organizacje pracodawców a przede wszystkich pracowników zrzeszonych w niezależne związki...
mariusz.szaszor   |   17 listopada 2010
Zasada reprezentacji związku zawodowego w zakresie zbiorowych praw.
Zasada reprezentacji związku zawodowego w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowników.
mariusz.szaszor   |   16 listopada 2010
Uprawnienia związków zawodowych w zakresie zbiorowych praw pracowniczych.
Jeżeli chodzi o uprawnienia związków zawodowych w sprawach odnoszących się do zbiorowych praw i interesów pracowniczych, należy podkreślić, że są one tak rozległe, że dotyczą praktycznie wszystkich kwestii związanych z...
mariusz.szaszor   |   15 listopada 2010
Ograniczenia prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
Pewnego rodzaju wątpliwości może budzić fakt zróżnicowania prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Strażaków Państwowej Straży Pożarnej,...
mariusz.szaszor   |   15 listopada 2010
Kontrowersje związane z uzyskaniem osobowości prawnej przez związek zawodowy.
Kontrowersje związane z podmiotowością związku zawodowego wiążą się z wątpliwościami podnoszonymi w literaturze przedmiotu, co do jego statusu w okresie pomiędzy powzięciem uchwały założycielskiej a datą rejestracji lub...
mariusz.szaszor   |   13 listopada 2010
Podmiotowość związków zawodowych.
Fundamentalna dla wolności zrzeszania się zarówno organizacji pracowników jak i pracodawców konwencja nr 87 MOP w art. 2 wskazuje, że organizacje takie mogą być tworzone bez uprzedniego zezwolenia jakiegokolwiek organu państwowego.
mariusz.szaszor   |   13 listopada 2010
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
Istotą wolności zrzeszania się jest możliwość tworzenia przez obywateli sformalizowanych więzi organizacyjnych o celach i zadaniach nie reglamentowanych przez państwo. Wolność ta stanowi o możliwości funkcjonowania...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1