www.prawnik-online.eu   »   Tag: związek zawodowy
TAG: związek zawodowy
WYNIKÓW: 29
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Zmiana kryterium reprezentatywności.
Reprezentatywność jest mechanizmem prawnym uruchamianym w sytuacji, w której brak jest możliwości wypracowania wspólnego stanowiska pomiędzy organizacjami związkowymi, dzięki, któremu mamy możliwość wyłonienia podmiotu...
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Wspólna reprezentacja związkowa.
Zasada reprezentacji ogólnej zbiorowych praw i interesów pracowniczych wyrażona w art. 7 ust.1 ZwZawU dała asumpt do wykształcania dwóch charakterystycznych konstrukcji takich jak wspólna reprezentacja związkowa oraz...
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Podmioty zbiorowego prawa pracy.
Jednym z powodów wyodrębnienia zbiorowego prawa pracy, oprócz odrębnego przedmiotu regulacji jest występowanie podmiotów wyposażonych w kompetencje do podejmowania tzw. działań zbiorowych, które wpływają na indywidualne...
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Reprezentatywność na szczeblu ponadzakładowym.
Z pojęciem reprezentatywności na szczeblu ponadzakładowym spotykamy się w sytuacji ustalania zdolności do zawarcia ponadzakładowego układu pracy. Reprezentatywny związek wyłaniamy w sytuacji występowania większej ilości...
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Reprezentatywność na szczeblu ogólnokrajowym.
Z pojęciem reprezentatywności na szczeblu ogólnokrajowej spotkać możemy się w przepisach ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno Gospodarczych.
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Pojęcie reprezentatywności.
Reprezentatywność jest pojęciem stosunkowo młodym, które pojawiło się w Polsce wraz z faktycznym urzeczywistnieniem zasady pluralizmu związkowego dokonanego po nowelizacji ZwZawU z 7 kwietnia 1989r.
mariusz.szaszor   |   08 października 2010
Reprezentatywność na szczeblu zakładowym.
Zasada reprezentatywności została wprowadzona do obrotu prawnego przez Międzynarodową Organizację Pracy, która to pozostawiła ustawodawstwu krajowemu kwestie dotyczące określenie jej kryteriów. MOP wskazuje jedynie na...
mariusz.szaszor   |   22 września 2010
Ilość osób uprawnionych do założenia związku zawodowego.
Ustanowienie przez ustawodawcę minimalnego progu ( 10 ) osób zdolnych do założenia związku zawodowego wywołał w doktrynie spór co do jego zgodności z podstawowymi normami dotyczącymi prawa koalicji zawartymi w konwencji nr 87...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres