www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo karne   »   Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu karnym.

lukasz.teclaw@gmail.com 03 czerwca 2011 Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu karnym.Kwestię opłat w sprawach karnych 
oraz ich wysokość określa ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (dalej „o.s.k.”). Zgodnie z art. 17 ust. 1 do zwolnienia od opłat stosuje się odpowiednio przepisy o zwolnieniu od kosztów postępowania karnego (tj. art. 623 i n. k.p.k.; dalej „k.p.k.”).

Oznacza to, iż na wnioskującym o zwolnienie ciąży obowiązek wykazania, że ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe. Uiszczenie zapłaty może zostać uznane za zbyt uciążliwe gdy wnioskujący jest np. osobą bezrobotną, wychowującą samotnie dzieci, pracującą dorywczo etc. W takim przypadku należy przygotować wszelkie dowody, które przekonają sąd o naszej sytuacji – będzie wtedy on zobowiązany (jeśli będą ku temu przesłanki) do zwolnienia w całości lub w części od wyłożenia kosztów.

 

Czy zawsze musze wykazać, że nie stać mnie na poniesienie kosztów?

Odpowiedź brzmi nie. Sąd może zwolnić oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności (art. 624. § 1. k.p.k.). Sąd sam może powziąć takie informacje lub też możemy przedstawić stosowne dowody, które pomogą w podjęciu tej decyzji.

 

Zostałem skazany i chcę złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo ograniczenia wolności. Czy też mogę starać się o zwolnienie?
 

Jak najbardziej. W takim przypadku zwolnienie od opłat następuje w postanowieniu przed rozpoznaniem owego wniosku określonego w art. 15 ust. 1 pkt. 1 o.s.k. (art. 17 ust. 3 o.s.k.).

 

Jakie wymogi winien spełniać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu karnym?

W przeciwieństwie do procesu cywilnego, w procedurze karnej nie jest wymagane aby osoba składała wniosek na określonym formularzu wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym. Prośbę takową można zamieścić w samym piśmie, które składamy, ustnie, czy też jako oddzielny wniosek (w takim przypadku musi on spełniać wymagania określone w art. 119. § 1. k.p.k.)

 

Akty prawne:

- Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89 poz. 555 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. nr 27 poz. 152 z późn. zm.).

Sprawdź również :  

- wysokość opłat kancelaryjnych w sądzie
- zwolnienie z kosztów sąodwych prawo rodzinne
- porady prawne z zakresu prawa karnego 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: koszty sądowe postępowanie karne zwolnienie od kosztów
Ocena: 3,96
Łukasz Tecław Tecław
Prawnik. Pasjonat szeroko pojętego prawa karnego (wiktymologii, kryminalistyki), konsumenckiego oraz autorskiego.
PORADY: 23    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1