www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   BHP
KATEGORIA: BHP Kanał RSS
WYNIKÓW: 70
redakcja   |   14 maja 2011
Metoda oceny ryzyka - wskaźnik ryzyka risc score
METODA OCENY RYZYKA PRZY POMOCY WSKAŹNIKA RYZYKA - RISC SCORE
redakcja   |   14 maja 2011
Metoda wstępnej analizy zagrożeń
METODA WSTĘPNEJ ANALIZY ZAGROŻEŃ (tzw. metoda PHA, z ang. Preliminary Hazard Analysis)
redakcja   |   14 maja 2011
Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002
W metodzie tej korzysta się z dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (skutków) występujących na stanowisku pracy zagrożeń oraz prawdopodobieństwa z jakim następstwa te (urazy, choroby) mogą wystąpić. Szacowanie...
redakcja   |   14 maja 2011
O ocenie ryzyka zawodowego słów kilka...
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń...
technik_bhp   |   12 maja 2011
Zasady likwidacji wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych na pracownika.
Likwidacja lub ograniczenie oddziaływania czynników szkodliwych i uciążliwych na pracownika powinny być podstawowym obowiązkiem pracodawcy.
wanda50plus   |   11 maja 2011
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ? wzór z omówieniem
Po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca powołuje dwuosobowy zespół powypadkowy. Bada on okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala, czy wypadek pozostaje w związku z pracą.
redakcja   |   11 maja 2011
Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dzielimy na:
technik_bhp   |   10 maja 2011
Obowiązki pracodawcy w przypadku występowania czynników mutagennych.
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników mutagennych, jest obowiązany wykonywać ich pomiary, oraz stosować metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres