www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Co to jest e-sąd?

redaktor 15 października 2011 Co to jest e-sąd?

W Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny, pierwszy e-sąd, który rozpoznaje pozwy wnoszone elektronicznie. Sąd swoją e-sąd obejmuje cały kraj. Pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym można składać na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl . Elektroniczne postępowanie upominawcze jest jedynie fakultatywne. Oznacza to, że powód może zdecydować o skierowaniu sprawy do sądu tradycyjną drogą.

Wniesienie pozwu

W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew i kolejne pisma mogą być co do zasady wnoszone do sądu jedynie drogą elektroniczną i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Pozwany może wnieść pismo zarówno drogą elektroniczną, jak również tradycyjnie. Jednakże wniesienie pisma drogą elektroniczną jest równoznaczne w  wyborem elektronicznego sposobu doręczeń do końca postępowania i wyłączy możliwość wnoszenia kolejnych pism tradycyjną drogą.

Oplata

W zwykłym postępowaniu upominawczym powód wnosi całą opłatę, jednak jeśli wydany nakaz zapłaty uprawomocni się, sąd zwraca trzy czwarte opłaty. W elektronicznym postępowaniu upominawczym od pozwu pobiera się jedynie czwartą część opłaty. Wniesienie do e-sądu pozwu bez opłaty sądowej nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu, co oznacza, że powód nie będzie wzywany do uzupełnienia opłaty i wniesiony pozew będzie bezskuteczny. Sytuacja ta nie dotyczy przypadku, gdy powód jest zwolniony od kosztów sądowych z mocy samego prawa. W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie ma możliwości uzyskania sądowego zwolnienia od kosztów sądowych.

System doręczeń

E-sąd, co do zasady, dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne). Wszystkie pisma doręczane są na adres zakładanej na ten cel przez stronę postępowania „skrzynki" (konta w  systemie teleinformatycznym), służącej do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w  systemie teleinformatycznym.

Wgląd do akt postępowania

Strony mają pełny wgląd do elektronicznych akt postępowania prowadzonych w ich sprawie. Dostęp ten realizowany jest systemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informatycznych z możliwością wydruku przeglądanych dokumentów. Powód będzie dla uzyskania wglądu do akt swojej sprawy posługiwał się podpisem elektronicznym (wydanym na potrzeby postępowania), pozwany będzie posiadał stosowny identyfikator przesłany mu wraz z odpisem pozwu i nakazem zapłaty.

Elektroniczny tytuł wykonawczy

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym i  znajdujący się w systemie informatycznym jest tytułem egzekucyjnym. Klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu sąd nadaje w postaci elektronicznej. Powodowi nie przesyła się odpisu orzeczenia z zamieszczoną na nim klauzulą wykonalności, lecz elektroniczny tytuł wykonawczy znajduje się w systemie informatycznym sądu prowadzącego elektroniczne postępowanie upominawcze.

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. Wierzyciel może jednak złożyć wniosek w postaci tradycyjnej.

Żródło: http://codziennikprawny.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd prawo cywilne e-sąd
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres