www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa o dzieło   »   Jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o dzieło?

wanda50plus 07 lutego 2011 Jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o dzieło?Do najpopularniejszych umów cywilnoprawnych należy umowa zlecenia oraz umowa o dzieło. Pomiędzy stronami umowy zlecenia (zleceniodawca i zleceniobiorca) oraz umowy o dzieło (zamawiający i przyjmujący zamówienie) powstaje stosunek cywilnoprawny uregulowany w  przepisach Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.). Co odróżnia od siebie obie umowy ?

Umowę zlecenia od umowy o dzieło odróżnia:

1. Charakter umowy 

Umowa zlecenia polega na świadczeniu określonych usług  na rzecz zleceniodawcy przez pewien okres czasu (art.734 – 751 K.c.). Przykładem umowy zlecenia są usługi reklamowe, usługi porządkowe, usługi prawnicze, usługi opiekuńcze. Ilość zawartych  umów zlecenia może być dowolna.

Umowa o dzieło ma na celu wykonanie określonego „dzieła” (art. 627 – 646 K.c.). Jej przykładem może być: napisanie  artykułu z danej dziedziny wiedzy,  napisanie  programu komputerowego, uszycie  sukienki, namalowanie obrazu., przetłumaczenie  podanego tekstu  np. artykułu z prasy obcojęzycznej, wykonanie określonego projektu użytkowego.

2. Organizacja pracy

Podczas pracy na umowę zlecenia zleceniobiorca wykonuje zlecone czynności w określonym przedziale czasowym  korzystając jedynie ze wskazówek zleceniodawcy.

Przykład:

Pracownicy  w firmie X kończą pracę o godzinie 16.00. Sprzątaczka  zatrudniona  w tej firmie na umowę zlecenia sprząta  biura pomiędzy godziną 16.00 a 22.00. Nie ma ustalonych godzin pracy, jedynie przedział czasowy w którym może swoją pracę wykonywać.

Realizując umowę o dzieło jego wykonawca sam organizuje sobie pracę tzn. ustala sobie dni oraz godziny pracy oraz odpowiada za jej końcowy rezultat.

3.  Osobiste wykonywanie umowy

Zleceniodawca co do zasady powinien swoją umowę  wykonać osobiście. W art. 738 K.c. ustawodawca podaje, że przyjmujący zlecenie  może powierzyć jego wykonywanie  innej osobie, jeżeli wynika to z treści zawartej umowy, albo, gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności np. chorobę lub zdarzenie losowe. Musi o tym poinformować zleceniodawcę podając dane personalne  swojego następcy. Za wybór osoby, która go ma  w tym czasie zastąpić odpowiada przyjmujący zlecenie. Umowy o dzieło nie musi wykonywać osobiście osoba, która ją podpisuje. Może być ona wykonana w zastępstwie przez inną osobę z tym, że za rezultat pracy odpowiada wyłącznie przyjmujący zamówienie.

Przykład:

Z powodu choroby pani Ani tłumaczenie artykułu wykonał częściowo jej dorosły syn – student  ostatniego roku anglistyki.

4.  Wynagrodzenie 

Zgodnie z art.735 par. 1 K.c. umowa zlecenia może być odpłatna lub nieodpłatna (np. wolontariat). Uzależnione jest to od woli stron, które taką umowę zawierają. Jeżeli umowa zlecenia ma być odpłatna, wówczas strony ustalają wysokość wynagrodzenia. Kwota ta nie musi odpowiadać wynagrodzeniu w kwocie minimalnej. W świetle art. 627 K.c. umowa  o dzieło  jest umowa odpłatną. Ustalone wynagrodzenie musi odpowiadać nakładowi pracy włożonego  w wykonanie  określonego w umowie dzieła.

5.  Efekt końcowy umowy

Umowa zlecenia jest umową tzw. należytej staranności. Zleceniobiorca  obowiązany jest do „(…) staranności ogólnie wymaganej” przy dokonywaniu czynności, które stanowią przedmiot tej umowy (art. 355 K.c.). Co istotne, nie odpowiada on za końcowy rezultat swojej pracy.

Umowa o dzieło jest  umową  tzw. rezultatu , ponieważ   liczy się jej efekt końcowy, czyli wykonanie „(…) oznaczonego dzieła” (art. 627 K.c.).Wykonawca odpowiada bowiem  za jego jakość. Jeżeli dzieło zostało wykonane wadliwie, albo niezgodnie  z zawartą  umową, wówczas na podstawie  art. 636 par. 1 K.c.„(…) zamawiający może wezwać (…)  do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć (…) w tym celu odpowiedni termin”. 

Podstawa prawna:

- art. 353[1] K.c.;
- art. 355 K.c.;
- art. 627 - 646 k.c.;
- art. 734 - 751 K.c.

Stan prawny na 6 lutego 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa zlecenie dzieło
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres