www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
prawnik   |   10 lutego 2012
Akt oskarżenia - definicja
Akt oskarżenia to pismo procesowe uprawnionego oskarżyciela skierowane do sądu, żądające orzeczenia o winie i karze.
prawnik   |   09 lutego 2012
Alibi - definicja
Alibi jest to środek dowodowy (każdego rodzaju) świadczący o tym, że dana osoba nie mogła dopuścić się zarzucanego czynu.
prawnik   |   09 lutego 2012
Alimentacyjny obowiązek - definicja
Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczenia środków utrzymania (celem zaspokojenia normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego w postaci np. pożywienia, ubrania, opału itp.), a w miarę potrzeby także środków...
prawnik   |   09 lutego 2012
Amortyzacja - definicja
Amortyzacja to termin oznaczający zmniejszenie lub utratę wartości jakiejś rzeczy na skutek jej zużycia w wyniku normalnego używania. Termin ten jest stosowany w odniesieniu do środków trwałych, np. przyjmuje się, że w ciągu...
prawnik   |   09 lutego 2012
Apelacja - definicja
Apelacja (z łaciny appellatio - odwołanie się) w prawie jest to środek odwoławczy od orzeczenia (wyroku) sądu I instancji do sądu II instancji.
prawnik   |   08 lutego 2012
Aport - definicja
Aport - wkład wspólnika do spółki przyjmujący w całości lub w części charakter świadczenia niepieniężnego.
prawnik   |   08 lutego 2012
Asesor - definicja
Kogo dawniej nazywano asesorem, a kim jest asesor współcześnie?
prawnik   |   07 lutego 2012
Audyt - definicja
Audytem określa się rozmaite działania przeprowadzane przez podmioty kontrolujące dane zakresy działania danych firm. Możemy zatem mieć do czynienia z audytem księgowym, finansowym, energetycznym, prawnym. Jednym słowem audyt...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres