www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
prawnik   |   05 lutego 2012
Część składowa rzeczy - definicja
Część składowa rzeczy - wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np. budynek wybudowany na gruncie staje się...
prawnik   |   05 lutego 2012
Czynność prawna - definicja
Czynność prawna to zdarzenie, które jest wyrazem woli człowieka i zmierza do wywołania skutków prawnych. Czynnością prawną jest np. zawarcie umowy albo sporządzenie testamentu. Czynność prawna może być dokonana tylko przez...
prawnik   |   04 lutego 2012
Deklaracje - definicja
Deklaracje - deklaracje podatkowe, ale także zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.
prawnik   |   04 lutego 2012
Derogacja - definicja
Derogacja - w porządku prawnym jest to pozbawienie normy prawnej jej mocy obowiązującej przez inną normę prawną. Derogacja powinna następować w prawie w sposób wyraźny, nie powinno następować domyślne uchylanie norm przez...
prawnik   |   04 lutego 2012
Desuetudo - definicja
Desuetudo - utrata mocy obowiązującej przez normę prawną na wskutek wytworzenia się powszechnego przeświadczenia, że norma ta nie obowiązuje, ponieważ przez odpowiednio długi okres nie była stosowana, pomimo występowania...
prawnik   |   04 lutego 2012
Dewolucja - definicja
Dewolucja to przejęcie przez organ wyższego stopnia sprawy należącej do kompetencji organu niższego stopnia.
prawnik   |   04 lutego 2012
Dług - definicja
Dług jest to obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia na rzecz innej osoby. Długiem jest zatem wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel): zapłata sumy pieniężnej; pomalowanie...
prawnik   |   04 lutego 2012
Dłużnik - definicja
Dłużnik to osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego (np. kupujący jest dłużnikiem sprzedawcy, gdyż ma obowiązek zapłaty ceny z...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres