www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
0prawnik!   |   02 września 2013
Czym jest stosunek pracy ?
Wśród stosunków prawnych składających się na przedmiot prawa pracy, centralne miejsce zajmuje stosunek pracy, któremu poświęcony został rozdział III Kodeksu pracy. Stosunek pracy jest stosunkiem prawnym, którego podmiotami...
olik88   |   22 kwietnia 2013
Podpis elektroniczny i dokument elektroniczny w przepisach polskich i europejskich
Żyjemy w świecie intensywnego rozwoju technologii informacyjnych. Świat elektroniczny wkrada się w każdą dziedzinę naszego życia. Wraz z jego rozwojem stajemy przed nowymi problema
olik88   |   19 marca 2013
Porady prawne w dziedzinie: Schufa (polski odpowiednik: KRD - Krajowy Rejestr Dłużników)
Niemieckie przepisy prawne w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych są w ramach nowczesnych masowych środków telekomunikacji coraz bardziej skomplikowane.
prawnik   |   10 lutego 2012
Abandon - definicja
Abandon - pojęcie z zakresu prawa morskiego. Zgodnie z nim ubezpieczający może za zrzeczeniem się na rzecz zakładu ubezpieczeń praw do przedmiotu ubezpieczenia (abandon) żądać zapłaty pełnej sumy ubezpieczenia, jeżeli...
prawnik   |   10 lutego 2012
Adhezja - definicja
Adhezja jes to umowa przystąpieniowa, zawierana w ten sposób, że wola jednej ze stron umowy ograniczona jest do wyrażenia woli zawarcia / niezawarcia umowy (np. umowa o przewóz koleją, tramwajem).
prawnik   |   10 lutego 2012
Agent - definicja
Agent - przyjmujący zlecenie w umowie agencyjnej. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za...
prawnik   |   10 lutego 2012
Akcept - definicja
Akcept - zgoda na przyjęcie na siebie zobowiązania do spełnienia jakiegoś świadczenia we własnym imieniu, ale na rachunek (czyli ze skutkiem ekonomicznym) innej osoby, poświadczona przez podpis na dokumencie, charakterystyczna w...
prawnik   |   10 lutego 2012
Akcja - definicja
Akcja jest to dokument, który wydaje spółka akcyjna. Akcja może być imienna (wskazuje z imienia i nazwiska, kto może wykonywać prawa akcjonariusza) albo na okaziciela (wtedy uprawnionym z akcji jest każdorazowy jej posiadacz) i...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres